Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Radiotherapi Lloeren Felindre yn Dod at ei Gilydd yn Ysbyty Nevill Hall

 

Bu'r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau ar y Ganolfan Radiotherapi Lloeren newydd sbon yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni, gyda thu allan yr adeilad bellach i'w weld yn glir ar safle Nevill Hall.

Yr wythnos hon, bu Nicola Prygodzicz, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a Steve Ham, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, yn gallu ymweld â’r safle a chael cipolwg ar gynnydd y gwaith adeiladu.

Yn ystod eu taith, cawsant gyfle i ymweld ag un o ddwy ystafell Byncer Radiotherapi, a fydd yn gartref i beiriannau radiotherapi cyflymydd llinellol meddygol (LINAC) yr uned. Bydd waliau, lloriau a thoeau'r bynceri hyn wedi'u gwneud o goncrit trwchus i amddiffyn rhag ymbelydredd.

Roedd y daith hefyd yn gyfle i weld y golygfeydd o’r dirwedd o’i amgylch, gyda mynydd Blorens i’w weld o nifer o ffenestri’r uned.

 

 

Bydd y ganolfan, sydd i agor erbyn Gwanwyn 2025, yn darparu gwasanaethau radiotherapi yn nes at gartrefi trigolion Gwent a'r rhai sy'n byw yng ngogledd a dwyrain dalgylch Canolfan Ganser Felindre. Bydd y buddsoddiad yn darparu triniaeth newydd a gwell i gleifion canser, yn darparu gwasanaethau radiotherapi diogel, ac yn gwella gallu ac effeithlonrwydd y gwasanaeth - trwy ddarparu triniaeth gyflymach ac wedi'i thargedu'n well.