Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

30/10/20
Rhaglen Iceberg - Gwneud Gwahaniaeth

Mae rhaglen Iceberg yn parhau i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau teuluoedd ledled Gwent ar adeg mor ansicr i gynifer o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

28/10/20
Uned Profi Covid-19 Dros Dro Newydd Yn Agor ym Margoed

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi dros dro ym Margoed ar Ddydd Mercher 28 Hydref.

27/10/20
Tair wythnos i fynd nes bod Ysbyty Athrofaol y Faenor yn trawsnewid gwasanaethau gofal iechyd y GIG yng Ngwent
29/10/20
Gwybodaeth i Gleifion a Gyfeiriwyd i'r Ysbyty gan eich Meddyg Teulu
27/10/20
Gwybodaeth am Eich Apwyntiad

Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau a restrir isod, ni waeth pa mor ysgafn, peidiwch â mynd i’ch apwyntiad

26/10/20
Cymorth Bwyd Ar Gael
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, gall llawer o bobl fod dan straen ariannol ychwanegol i ddarparu bwyd iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd. Gweler isod am opsiynau cynnal bwyd a allai fod ar gael i chi.

26/10/20
Mae dros 72,000 o ofalwyr di-dâl yng Ngwent
23/10/20
Gwybodaeth Bwysig am ein Hadrannau Brys
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

Rydym yn trin nifer cynyddol o gleifion yn ein hysbytai sy’n dioddef o COVID-19. Mae ein Hadrannau Brys yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent dan bwysau sylweddol oherwydd y nifer o gleifion sydd yno, rhai yn dioddef o COVID ac eraill ag anhwylderau gwahanol.

23/10/20
Ymgynghoriad 'One Gloucestershire'
21/10/20
Canlyniadau Prawf COVID-19

Rydym wedi derbyn adroddiadau gan aelodau'r cyhoedd am oedi cyn derbyn eu canlyniad ar ôl prawf COVID-19.

20/10/20
Dyfodol Gwasanaethau Ysbyty Brys yng Ngwent
20/10/20
Uned Profi Dros Dro Newydd Yn Agor yn Senghenydd, Caerffili
16/10/20
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i ddod i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar Ddydd Mercher 28 Hydref 2020 am 4:00pm.

16/10/20
Uned Profi Covid-19 Dros Dro Newydd Yn Agor yn Abertillery

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi dros dro yn Abertyleri ar ddydd Sadwrn 17/10/2020.

15/10/20
Dewch i gwrdd â'n Hyrwyddwyr Cymraeg ar Ddiwrnod Shwmae heddiw!
Dydd Iau 15fed Hydref

Heddiw, Dydd Iau 15 Hydref 2020, yw Diwrnod Shwmae, lle rydym yn annog pawb i ddechrau eu sgyrsiau gyda 'Shwmae' a 'Rhoi gynnig ar Gymraeg'. Mae ein cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, felly ar gyfer diwrnod Shwmae eleni, rydym yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwasanaethau Iaith Gymraeg i'n cleifion.

14/10/20
Uned Profi Dros Dro Newydd Yn Agor yn Abertridwr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi dros dro yn Penyrheol ar ddydd Mercher 14 Hydref.

13/10/20
Rhybudd Cau Ffordd - A465 Penaethiaid y Cymoedd - Gilwern i Brynmawr

Rhybudd Rheoli Traffig: Yn ogystal â chau ffordd yr A465 dros nos (14 a 15 Hydref), bydd y ffordd yn cau dros y penwythnos (16 – 19 Hydref) rhwng Brynmawr a Gilwern. 

08/10/20
Gŵyl Llesiant Creadigol Cwtsh ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Dydd Iau 8fed Hydref 2020

Mae Gŵyl Cwtsh yn cychwyn ar Ddydd Iau 8 Hydref ac yn rhedeg drwodd i Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar Ddydd Sadwrn 10 Hydref.

07/10/20
Uned brofi Coronafeirws 'cerdded i fyny' dros dro yn agor ym Mlaenafon

Dydd Mercher 7 Hydref

Mae Uned Profi symudol dros dro newydd yn agor yn Blaenafon ar Ddydd Iau 8 Hydref.

Bydd yr uned newydd yn gweithredu bob bore rhwng 9am-12.30pm tan Ddydd Iau 15fed o Hydref.

06/10/20
Hoffech chi ddod i weithio i'r Bwrdd Iechyd fel un o'n Haelodau Annibynnol?

Ar hyn o bryd, mae gennym ddau gyfle ar gael, Aelod Annibynnol dros Gyllid ac Aelod Annibynnol dros TGCh...