Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

23/05/24
Oriau Agor Gwyliau Banc ar gyfer Fferyllfeydd yng Ngwent

Sylwch y bydd pob meddygfa a mwyafrif y fferyllfeydd cymunedol ar gau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 6 Mai 2024. Gweler isod pa fferyllfeydd fydd ar agor ar y diwrnod hwn.

21/05/24
Cylchlythyr Cyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange - Gwanwyn 2024

Yn y rhifyn hwn gallwch ddod o hyd i grynodeb o rai o'r datblygiadau eraill sydd wedi digwydd, newyddion am ddigwyddiadau sydd i ddod.

20/05/24
Digwyddiadau Profiad o Fyw AaGIC (Iechyd Meddwl)

Oes gennych chi brofiad byw o heriau iechyd meddwl a/neu gefnogi rhywun gyda'u hiechyd meddwl?

16/05/24
Rydyn ni wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Canser Moondance!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein timau ac aelodau o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Canser Moondance eleni i gydnabod eu gwaith anhygoel i wella gwasanaethau canser ar draws ardal Gwent.

15/05/24
Atgrynhoi ar ein Dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig a Diwrnod Nyrsys Rhyngwladol!

Yn ddiweddar buom yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig ar 5 Mai 2024 a Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys ar 12 fed Mai 2024. O fabanod newydd-anedig a bydwragedd dan hyfforddiant i nyrsio drwy'r oesoedd a gwobrau caffi nyrsio a addysgir yn rhyngwladol…dyma grynodeb o'r dathliadau!

07/05/24
Nid yw Byth yn Rhy Gynnar nac yn Rhy Hwyr i Ddechrau Gofalu Am Eich Esgyrn

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Cynhadledd Gwasanaeth Cyswllt Torri Esgyrn, lle cafwyd cyflwyniad gan Eriatregydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Dr Inder Singh, ar y gwaith sydd ar y gweill yn y Bwrdd Iechyd i wella iechyd esgyrn.

07/05/24
Diwrnod Tyfu - 1 Mehefin 2024

Ymunwch â ni yng Ngardd Furiog Llanfrechfa ar ddydd Sadwrn Mehefin 1af ar gyfer diwrnod 'Tyfu'.

06/05/24
Helpwch Ni i Lunio ein Gwasanaethau Profedigaeth - Dying Matters Awareness Week

Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd ein Digwyddiad Sgwrs Fawr ar gyfer Profedigaeth, a gynhaliwyd yn llwyddiannus ar 20 Mawrth 2024.

01/05/24
Codi, Gwisgo a Dal i Symud ym Mai'n Amser Symud!

Y mis hwn, rydyn ni'n cymryd rhan yn #Mai'nAmserSymud trwy geisio rhoi'r gorau i ddadgyflyru ac annog ein cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant yn ystod eu hamser yn yr ysbyty gyda ni (os yw'n briodol gwneud hynny).