Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Gyffredinol Brech y Mwncïod

Beth yw Brech y Mwncïod? 

I gael gwybodaeth gyflawn ynghylch y feirws, arwyddion a symptomau, a'r sefyllfa yn y DU ar hyn o bryd, gweler: Brech y Mwncïod: gwybodaeth gefndirol - GOV.UK (www.gov.uk)

Beth yw’r sefyllfa bresennol yng Nghymru? 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y sefyllfa yng Nghymru, gweler: Datganiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar frech y mwncïod - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.wales) 

 

Poeni am symptomau? 

Os oes gennych unrhyw bryder ynghylch symptomau, gweler: GIG 111 Cymru - Iechyd A-Y: Brech y mwncïod 

 

Os ydych yn amau eich bod chi, neu anwylyn, wedi dal Brech y Mwncïod, ffoniwch 111.