Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud Rhodd

Elusen Iechyd Aneurin Bevan

Rhif Elusen Cofrestredig: 1098728

Mae Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ddiolchgar am y rhoddion a'r gefnogaeth y mae'n eu derbyn i'r nifer o wardiau ac adrannau ar ein holl safleoedd. Rydym yn defnyddio'r arian a roddir i ddarparu eitemau i helpu i wella amgylchedd yr ysbyty, darparu buddion ychwanegol ar gyfer gofalu a thrin cleifion, prynu offer meddygol a chefnogi addysg barhaus i staff.

 

Sut i gyfrannu

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi roi rhodd

Ar-lein - Cyfrannu Nawr- bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n tudalen Just Giving ddiogel (ailgyfeiriadau i safle allanol). Ar y dudalen hon, byddwch yn hawdd yn gallu rhoi'r swm a ddewiswyd gennych.

Dros y Ffôn - Mae gennym linell ffôn bwrpasol i dderbyn taliadau cardiau credyd/ debyd. Ffoniwch 01495 765422 gan nodi eich bod am roi rhodd.

Yn bersonol - Gellir rhoi arian parod neu sieciau i staff â gofal ar y ward neu'r adran neu eu cludo i'r Swyddfa Gyffredinol yn unrhyw un o'n hysbytai. Sicrhewch eich bod yn derbyn derbynneb.

Trwy'r post - Argraffwch a chwblhewch ein Ffurflen Rhoddion a'i hanfon gyda'ch siec yn daladwy i Gronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a'i hanfon i'r cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen. Peidiwch ag anfon arian parod yn y post.

Codi Arian - Os ydych chi'n dymuno gwneud gwahaniaeth a chodi arian ar gyfer Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, yna cysylltwch â'r Tîm Cronfeydd Elusennol a fydd yn eich cynghori ar ba gamau i'w cymryd.