Neidio i'r prif gynnwy

Cymrodoriaeth Ymddeol GIG Gwent

Mae Cymrodoriaeth Ymddeoliad GIG Gwent wedi'i sefydlu ers rhai blynyddoedd ac mae'n rhan o Gymrodoriaeth Ymddeoliad y GIG sydd â dros 200 o ganghennau ledled y DU.
 

Rhif Elusen Reg 287936
Noddwr: Ken Jarrold CBE

Nod y Gymrodoriaeth yw:
 • I ddarparu cyfeillgarwch a chymrodoriaeth i holl ymddeol y GIG yn ardal Gwent
 • I ddarparu rôl lles a gofalgar i'w haelodau
 • Darparu awyrgylch cymdeithasol a chyfeillgar yn eu holl weithgareddau
 • Rhoi cyfle i holl aelodau'r GIG gwrdd mewn cymrodoriaeth â ymddeol eraill a chyn-gydweithwyr
 
Mae'r Aelodaeth yn agored i:
 • Unigolyn sydd wedi ymddeol, yn gymwys i ymddeol neu'n fuan i ymddeol o gyflogaeth gyda'r GIG
 • Unigolyn sydd wedi ymddeol, yn gymwys i ymddeol neu'n fuan i ymddeol o gyflogaeth o sefydliad gwasanaeth iechyd cysylltiedig neu broffesiwn gofalu ond a gafodd ei gyflogi gyda chontractwr preifat
 • Unigolyn sydd wedi ymddeol, yn gymwys i ymddeol neu'n ymddeol yn fuan ac sydd wedi gweithio gyda'r GIG yn ystod peth amser yn ei fywyd gwaith
 • Yn briod neu bartner i berson sy'n gymwys i fod yn aelod fel uchod
 • Am resymau arbennig, gall pobl eraill fel Pwyllgor y Gangen weld yn dda derbyn i'r aelodaeth
 
Swyddogaethau'r Gymrodoriaeth:
 • Darparu addysg a gweithgareddau cymdeithasol
 • Cefnogi ac ymweld ag aelodau yn ystod unigrwydd, caledi a salwch
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau cenedlaethol a rhanbarthol
 • Cronfa Les Genedlaethol
 
Mae'r Gymrodoriaeth yn mwynhau:
 • Cyfarfodydd misol ar y trydydd Dydd Llun o bob mis heblaw am Awst am 2pm yng Nghlwb Golff a Gwledig Green Meadow, Treherbert Road, Croesyceiliog
 
Mae'r cyfarfodydd misol yn cynnwys:
 • Busnes cymrodoriaeth
 • Llefarydd ar bynciau diddorol
 • Lluniaeth
 • Rafflau, bwrdd gwerthu a chyfnewid llyfrau
 
Yn ogystal mae:
 • Sawl gwibdaith bob blwyddyn sy'n cynnwys teithiau theatr
 • Cinio Nadolig
 • Cystadlaethau Cenedlaethol sy'n cynnwys Ffotograffiaeth ddwywaith y flwyddyn a'r Diwrnod Golff yng Nghlwb Golff a Gwlad St Pierre ym mis Medi
 • Buddion aelodaeth
 • Cwis blynyddol
 • Cynhadledd flynyddol / penwythnos gwyliau
 • Cyfleoedd i ymuno mewn gweithgareddau grŵp fel teithiau cerdded gwledig, gemau sgitlo a chwisiau gyda Grwpiau Cymrodoriaeth y GIG gerllaw
 
Y ffi i ymuno â Chymrodoriaeth Ymddeol y GIG y flwyddyn yw £30.00, yn daladwy o fis Mawrth bob blwyddyn. Gall darpar aelodau a hoffai ymuno dalu £3.00 am hyd at ddau gyfarfod cyn penderfynu ymuno. Gall partner ymuno ar yr un ffi y flwyddyn.
 
Mae'r Gymrodoriaeth hefyd wedi datblygu gwasanaeth gwirfoddoli CHAaT (Care Homes Ask & Talk) gyda'r Bwrdd Iechyd sy'n ceisio gwella profiad pobl hŷn o gartrefi nyrsio. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r gwasanaeth gwirfoddoli hwn, hoffai'r Gymrodoriaeth glywed gennych. Mae'r Gwasanaeth wedi ennill llawer o wobrau ac yn ddiweddar enillodd y brif wobr am GIG Cymru.
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Lynda Evans - Cadeirydd ar 01633 420668
Ann Hyde - Ysgrifennydd Aelodaeth - 01633 895127
 
 
Cylchlythyrau