Neidio i'r prif gynnwy

Atgrynhoi ar ein Dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig a Diwrnod Nyrsys Rhyngwladol!

Yn ddiweddar buom yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig ar 5ed o Fai 2024 a Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys ar 12eg o Fai 2024. O fabanod newydd-anedig a bydwragedd dan hyfforddiant i nyrsio drwy'r oesoedd a gwobrau nyrsys a addysgir yn rhyngwladol… dyma grynodeb o'r dathliadau!

 

I gychwyn Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig, fe wnaethom ofyn i’n dilynwyr rannu rhywfaint o gariad at fydwraig sy’n ei haeddu yn y sylwadau. Wnaethon nhw hynny yn union!

  • “Bu Tracey yn helpu ag esgor ein mab yn ôl yn 2022. Roedd hi’n anhygoel. Ac ymwelodd y fydwraig gymunedol Sue â ni ar ôl genedigaeth cwpl o weithiau a hi oedd y gorau xx”
  • “Ni allaf anghofio Lyn, Jackie a Caroline am y gofal yn ystod fy meichiogrwydd ac am helpu ag eni fy nau fab yn ôl yn 1995 a 1997 - diolch xxx”
  • “Ces i’n bachgen bach 5 diwrnod yn ôl, roedd ein bydwraig a’i magodd Ellie yn hollol wych yn edrych ar fy ôl a’i roi’n ddiogel, roedd hi mor ofalgar ac ar y cyfan wedi cael profiad gwych yn Ysbyty'r Faenor. Diolch yn fawr i'r holl fydwragedd eraill hefyd. X”

Darllenwch y gweddill ar ein tudalen Facebook!

 

 

 

 

 

 

Mae Dilly yn Fydwraig dan hyfforddiant a benderfynodd ddilyn ei breuddwydion o ddod yn fydwraig yn ystod y cyfnod clo Covid-19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffwn roi sylw i’r holl fydwragedd, gweithwyr cymorth mamolaeth a bydwragedd dan hyfforddiant gwych yn ein Bwrdd Iechyd sy’n gweithio mor galed i gefnogi mamau a babanod yn ystod cyfnod arbennig iawn yn eu bywydau.

 

 

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Nyrsys, derbyniodd ein staff nyrsio nifer aruthrol o sylwadau cadarnhaol o ddiolch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Darllenwch ychydig isod:

 

  • “Mae’n glaf yn ysbyty’r Faenor ar hyn o bryd a hoffwn ddiolch i’r holl nyrsys gwych ar ward B0 am edrych ar fy ôl dros yr wythnos ddiwethaf.”
  • “Diwrnod nyrsys hapus! Diolch i chi gyd am y gwaith caled rydych chi'n ei wneud. Rydych chi'n gwneud swyddi anhygoel o dan bwysau mawr. Rwy'n gwerthfawrogi pob un ohonoch. Gobeithio cewch chi ddiwrnod da xx”
  • “Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys Hapus i’r holl dimau nyrsio gwych sy’n gwneud gwaith gwych. Ble fydden ni heboch chi, diolch xx”
  • “Diwrnod rhyngwladol nyrsys hapus i staff yr uned llawdriniaeth ddydd yn Nevill Hall. Cefais lawdriniaeth yno yn ddiweddar, ac roedd y nyrsys a oedd yn gofalu amdanaf yn eithriadol o sylwgar ac yn ofalgar iawn. Diolch."

Gallwch ddarganfod mwy ar ein tudalen Facebook.

 

 

Cynhaliodd ein Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol seremoni arbennig i ddathlu'r diwrnod.

 

 

Talodd llawer o’n staff nyrsio deyrnged i nyrsys y gorffennol drwy wisgo gwisgoedd nyrsio hŷn am y diwrnod!