Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/03/22
Dathlu Llwyddiannau ein Gweithlu yng Ngwobrau Cydnabod Staff

Ddoe, Dydd Llun 28ain o Fawrth 2022, cynhaliodd y Bwrdd Iechyd y Gwobrau Cydnabod Staff cyntaf ers cyn i'r pandemig Covid-19 ddechrau.

Ar ôl ei ohirio o fis Rhagfyr 2021, cynhaliwyd y digwyddiad- lle mae cydweithwyr o bob rhan o'r Bwrdd Iechyd fel arfer yn ymgynnull i ddathlu cyflawniadau ei gilydd yng Nghanolfan Christchurch yng Nghasnewydd- yn rhithiol am y tro cyntaf erioed.

31/03/22
Bwrdd Iechyd yn isgyfeirio o statws Parhad Busnes

Yn dilyn ein cyhoeddiad ar nos Fawrth, yr ydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach wedi isgyfeirio o statws 'parhad busnes'.

30/03/22
Diweddariad ar Sefyllfa Bresennol y Bwrdd Iechyd

Diolch i holl drigolion Gwent am eich amynedd, cefnogaeth a chwestiynau. Mae ein hysbytai a’n gwasanaethau yn parhau i fod yn brysur ofnadwy heddiw a hoffem ofyn i bobl leol ein helpu drwy ddilyn y cyngor a gyhoeddwyd gennym neithiwr.

29/03/22
Neges Frys Am Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Mae’r Bwrdd Iechyd dan bwysau parhaus a ddigynsail. Er gwaethaf camau gweithredu i geisio sefydlogi ein gwasanaethau, heddiw rydym wedi gorfod datgan cyflwr o 'barhad busnes'.

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor yn hynod o brysur, ac rydym wedi gweld y nifer uchaf erioed o ymweliadau. Felly, mae amseroedd aros i weld Meddyg, mewn rhai achosion, yn fwy na 14 awr pan nad yw cyflwr y claf yn bygwth bywyd. Ychydig iawn o welyau sydd gennym ar draws ein hysbytai i'w ddarparu ar gyfer cleifion sydd angen eu derbyni mewn i'r ysbyty.

24/03/22
Canolfan Brechu Torfol Stadiwm Cwmbrân yn symud ar gyfer cyfnod nesaf y Rhaglen Frechu

O Dydd Llun 28 Mawrth, bydd ein tîm Brechu Torfol yn symud o Stadiwm Cwmbrân i’w lleoliad newydd ar Gampws Pont-y-pŵl Coleg Gwent.

23/03/22
Dydd Mercher 23ain Mawrth 2022, Diwrnod Cenedlaethol Myfyrio

Ddydd Mercher 23 Mawrth 2022, mae 'Diwrnod Cenedlaethol Myfyrio' a drefnwyd gan Marie Curie, yn nodi ail ben-blwydd y cloi Covid-19 cyntaf.

22/03/22
Trefniadau Diogelu Rhyddid - Ymgynghoriad bellach ar agor

Dydd Iau 17eg Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a'r DHSC ymgynghoriad ar y rheoliadau a'r cod ymarfer ar gyfer gweithredu Trefniadau Diogelu Rhyddid (LPS) .

19/03/22
Negeseuon Testun gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rydym yn cysylltu â grwpiau penodol o gleifion ar ein rhestrau aros trwy neges destun ar hyn o bryd.

21/03/22
Gwasanaeth Gostyngol Dros Dros i'r Adran Ddermatoleg Cyffredinol

Sylwch, o’r wythnos yn dechrau Dydd Llun 21 Mawrth 2022, mae’n debygol y bydd oedi cyn ymateb i unrhyw negeseuon ar beiriant ateb Dermatoleg Cyffredinol, oherwydd salwch a hunan ynysu staff yn yr adran Ddermatoleg Gyffredinol.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

14/03/22
Gwybodaeth Iechyd i'w Darparu i Bob Cartref yng Ngwent

Bydd canllaw newydd i helpu trigolion Gwent i ddewis y gwasanaeth gofal iechyd cywir yn cael ei ddarparu i gartrefi ar draws yr ardal o heddiw ymlaen.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio’r llyfryn newydd o’r enw Gwasanaethau GIG i chi a’ch Teulu i gynnig cyngor i drigolion yr ardal pan fo angen cymorth meddygol arnynt ond maent yn ansicr ble i fynd.

11/03/22
Gwaith Gwella yn Adran Achosion Brys ac Uned Asesu Argyfwng Plant Ysbyty Athrofaol y Faenor

Rydym wedi dechrau gwneud gwelliannau i ehangu Adran Achosion Brys ac Uned Asesu Argyfwng Plant (CEAU) Ysbyty Athrofaol Y Faenor.

10/03/22
Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd – 7-12 Mawrth

Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd (7–12 Mawrth), cyfarfuom ag Arian, sydd â radd Rheolaeth ac hyn o bryd yn gweithio yn y Bwrdd Iechyd ac yn cwblhau gradd Meistr drwy gynllun Graddedigion Rheolaeth GIG Cymru.

08/03/22
Yn Cydnabod ein Cydweithwyr Anhygoel ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod!

Bu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, ar 8 Mawrth, yn dathlu llwyddiannau menywod ar draws y byd.

Heddiw, rydym yn dathlu llwyddiannau ein staff, sy'n cyflawni gwaith anhygoel bob dydd yn eu rolau.

Wrth gynrychioli 81% o weithlu ein Bwrdd Iechyd, ni allwn gwneud yr hyn a wnawn hebddynt!