Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Brechu Torfol Stadiwm Cwmbrân yn symud ar gyfer cyfnod nesaf y Rhaglen Frechu

Dydd Iau 24 Mawrth 2022

O Dydd Llun 28 Mawrth, bydd ein tîm Brechu Torfol yn symud o Stadiwm Cwmbrân i’w lleoliad newydd ar Gampws Pont-y-pŵl Coleg Gwent. Bydd rhai sydd ag apwyntiad brechu dros yr wythnosau nesaf yn gweld bod y lleoliad newydd hwn wedi’i nodi ar eu llythyr gwahoddiad am apwyntiad.

Dywedodd Glyn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: 

“Ers mis Rhagfyr 2020, mae Stadiwm Cwmbrân wedi bod yn gartref i’n tîm brechu torfol ac wedi ein help i amddiffyn ein cymunedau gyda brechiadau.  Byddwn yn fythol ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen am eu cefnogaeth wrth i ni nawr ddychwelyd Stadiwm Cwmbrân i’r gymuned. 

Hoffwn hefyd ddiolch i Goleg Gwent am roi cartref i ni i barhau â’r cyfnod nesaf o’r rhaglen frechu.”

 

Cyrraedd Campws Pont-y-pŵl Coleg Gwent:

Campws Pont-y-pŵl Coleg Gwent

Heol Blaendâr

Pont-y-pŵl

NP4 5YE