Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/12/23
Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin 2024

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Linda Edmunds, Nyrs Ymgynghorol ar gyfer Adsefydlu Cardiaidd wedi derbyn MBE yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin 2024.

Llongyfarchiadau ar y gamp wych hon!

19/12/23
Oriau Agor Fferyllfeydd Cymunedol dros y Flwyddyn Newydd 2023/2024
22/12/23
Sion Corn wedi'i gweld uwchben Ysbyty Athrofaol y Faenor!

NEWYDDION DA: Mae Siôn Corn wedi cael ei weld uwchben Ysbyty Athrofaol y Faenor!

18/12/23
Mae cynllun peilot iechyd cymunedol NEWYDD yn cael ei lansio i gefnogi pobl ym Mlaenau Gwent a Chaerffili i gyflawni pwysau iach a byw'n dda
13/12/23
Cadeirydd ac aelodau lleyg Cydbwyllgor Comisiynu Newydd - recriwtio nawr ar-lein
13/12/23
Yr Athro Euan Hails MBE yn ennill teitl 'Nyrs y Frenhines'

Hoffem longyfarch yr Athro Euan Hails MBE, Nyrs Ymgynghorol mewn Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Arbenigol (S-CAMHS), a dderbyniodd deitl 'Nyrs y Frenhines' yng Ngwobrau Sefydliad Nyrsio'r Frenhines. 

11/12/23
Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn clywed mwy am brofiadau oedolion sy'n byw gyda phoen parhaus.
08/12/23
Melo – Helpu i gefnogi eich lles meddwl y gaeaf hwn
06/12/23
Y Tîm Adnoddau Dynol a'r Tîm Lles Gweithwyr yn cael eu Cyflwyno gyda Gwobrau gan GIG Cymru

Yn ddiweddar, llwyddodd ein Tîm Adnoddau Dynol a’n Tîm Lles Gweithwyr i ennill dwy Wobr gan GIG Cymru am eu rhaglen 'Gwella ein Hymchwiliadau i Weithwyr'.

Cyflwynodd Judith Paget, Prif Weithredwr GIG Cymru, y gwobrau i'r timau a dywedodd:

"Mae'r gwaith 'gwella ymchwiliadau i weithwyr' – a ddatblygwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – yn rhaglen bwysig i’r GIG ar draws Cymru gyfan. Rydym yn gwybod y gall defnyddio ein polisi disgyblu achosi niwed ac mae'r ffocws ar ei gyflwyno'n fwy tosturiol yn hanfodol i iechyd a lles ein pobl."

06/12/23
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngwent yn Dangos Pam Fod y Gymraeg yn Fwy Na Geiriau
04/12/23
Mae Coleg Gwent yn cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ymgymryd ag interniaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl hwn (03 Rhagfyr), mae Coleg Gwent yn taflu goleuni ar rai o’r myfyrwyr sy’n camu i’r adwy i gymryd interniaethau â chymorth yn Ysbyty Nevill Hall, drwy’r cynllun Gofal fel Arian.