Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/02/23
Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.

28/02/23
Cau Bwyty yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bydd y bwyty yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar gau heddiw (dydd Mawrth 28 Chwefror) o 5:00pm.

24/02/23
Linell Amser LHDTC+ Gwent

Ym mis Chwefror eleni, fel rhan o fis hanes LHDT+, mae aelodau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac aelodau Gwent o rwydwaith y Cynghorau Balch yn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni edrych ar Linell Amser LHDTC+ Gwent.

27/02/23
Staff BIPAB yn rhoi cynnig ar Pen y Fan!

Mae lles meddyliol ein staff yn bwysig iawn i ni. Ddydd Sadwrn, arweiniodd tîm Adfer Trwy Chwaraeon gydweithwyr eraill y Bwrdd Iechyd ar daith gerdded er lles i fyny un o heiciau mwyaf poblogaidd Cymru, Pen y Fan, copa uchaf De Cymru, sydd wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

24/02/23
Llinell Amser LGBTQ+ Gwent

Ym mis Chwefror eleni, fel rhan o fis hanes LHDT+, mae aelodau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwent o rwydwaith y Cynghorau Balch yn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni edrych ar Linell Amser LGBTQ+ Gwent ( Gwent Edition.pdf )

23/02/23
Rhed y Parc 5k Eich Ffordd, Symud yn Erbyn Canser
23/02/23
Digwyddiadau Ymgysylltu sy'n Gyfeillgar i Ddementia

Gweler y posteri isod i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau Cyfeillgar i Ddementia a gynhelir yng Nghasnewydd:

20/02/23
Y cyntaf newydd yng Nghymru, gweithdrefn leiaf ymwthiol i helpu i frwydro yn erbyn poen o Osteo -arthritis

Tîm Radioleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan oedd y cyntaf yng Nghymru i gynnal triniaeth newydd sy'n cynorthwyo pobl sy'n dioddef o Osteoarthritis (OA) ysgafn i gymedrol, cyflwr sy'n rhoi poen cyhyrysgerbydol (MSK).

17/02/23
Dathlu Budd Celfyddydau mewn Iechyd - Lansio Strategaeth

Yr wythnos hon, mae Tîm Celfyddyd mewn Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio'r Strategaeth Celfyddydau Mewn Iechyd ar gyfer 2022-2027. Mae'r strategaeth yn gosod yr uchelgeisiau ar gyfer y cyfnod hwn o ran yr hyn y gellir ei gyflawni drwy waith pellach o fewn y celfyddydau i lesiant staff a thrigolion Gwent elwa ohono.

17/02/23
Dod a chynigion cyffredinol cynradd a dos atgyfnerthu brechlyn COVID-19 i ben
17/02/23
Babi wedi'i eni mewn car ar y ffordd i'r ysbyty

"'Peidiwch â gwthio, croeswch eich coesau', a dywedais, 'Ni allaf groesi fy nghoesau, mae'n rhaid i mi wthio!'"

17/02/23
Gardd Furiog Cylchlythyr Gaeaf 2022/23

Edrychwch ar Gylchlythyr Gaeaf Gardd Furiog 2022/23 a gynhyrchwyd gan Gyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange.

13/02/23
SignLive ar gael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae’n bleser gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan hysbysu ein cymuned sy’n defnyddio Byddar ac Iaith Arwyddion Prydain bod Gwasanaeth Cyfnewid Fideo SignLive (VRS) a Dehongli Fideo o Bell (VRI) yn cael eu cyflwyno ar draws y Bwrdd Iechyd o heddiw ymlaen.

13/02/23
Nyrs Leol yn Achub Dyn o Draciau Trên

Fel Nyrs, mae Olivia Davies, 27 oed, yn yr arfer o ofalu am eraill. Ond wrth iddi aros am drên ar ddiwrnod allan haeddiannol gyda'i ffrindiau Ddydd Sadwrn diwethaf, nad oedd hi'n ymwybodol y byddai'n achub bywyd dyn pan syrthiodd ar y cledrau yn anfwriadol.

13/02/23
Mae'ch Llais yn Bwysig

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch o fod yn cyflwyno CIVICA - llwyfan Adborth Dinesydd electronig a fydd yn helpu pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau i ddweud wrthym beth yw eu barn am eu gofal.

07/02/23
Llinellau Ffôn Iechyd Rhyw Ar gau o 12:30pm dydd Mawrth 7 Chwefror

Oherwydd Hyfforddiant Staff bydd y Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol ar gau brynhawn dydd Mawrth 7 Chwefror o 12:30pm.

03/02/23
Dyfarnwyd Statws Enghreifftiol i Dîm Radioleg Ymyriadol y Bwrdd Iechyd

Pleser yw cyhoeddi bod yr adran Radioleg Ymyriadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ennill statws safle Enghreifftiol gan Gymdeithas Radioleg Ymyriadol Prydain.

02/02/23
Digwyddiad yn canolbwyntio ar Wasanaeth Cymorth Argyfwng ar 1 Mawrth 2023
<br>
<br>

Mi fydd y digwyddiad Cymuned o Ymarferwyr (CoY) Cymorth mewn Argyfwng yma’n gyfle i ddarganfod fwy am ‘Peer-supported Open Dialogue’. Mae ‘Open Dialogue’ yn ddull arloesol i phobl sydd yn profi argyfwng iechyd meddwl wrth gynnwys eu teuluoedd a/neu rhwydweithiau ehangach.

01/02/23
Y Tîm Ymroddedig sy'n Cyflenwi Cyflenwadau Hanfodol i Ysbytai Gwent

Dim ond os bydd Storfeydd Derbyn a Dosbarthu ysbytai Gwent yn cael cyflenwadau i'r lle cywir y mae gofal o'r ansawdd gorau yn bosibl i gleifion.