Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/01/24
'Llymeidiau bach tan y Llawdriniaeth' - Lansir Canllawiau Ymprydio Newydd sy'n caniatáu i gleifion sipian dŵr cyn llawdriniaeth neu driniaeth

'Llymeidiau bach tan y Llawdriniaeth' - Lansir Canllawiau Ymprydio Newydd sy'n caniatáu i gleifion sipian dŵr cyn llawdriniaeth neu driniaeth 

19/01/24
Mae Canolfan Iechyd a Lles Bevan yn Nhredegar yn agor i gleifion

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch iawn o gyhoeddi bod Canolfan Iechyd a Lles Bevan, gwerth £19m, yn Nhredegar bellach ar agor i gleifion.
Mae Canolfan Iechyd a Lles Bevan wedi'i hadeiladu ar hen safle Ysbyty Cyffredinol Tredegar ac mae wedi'i lleoli yn nhref enedigol Aneurin Bevan, sylfaenydd y GIG.

18/01/24
Partneriaeth Tai ac Iechyd yn Creu Cartrefi Newydd ym Mrynmawr

Mae cynllun tai newydd ar safle hen Glinig Brynmawr ym Mlaenau Gwent wedi agor yn swyddogol.

17/01/24
Digwyddiadau Recriwtio Nyrsys Cofrestredig ar gyfer Meddygaeth Gyffredinol a Gofal yr Henoed

Byddwch yn rhan o gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm yn Ysbyty Ystrad Fawr! Mae'r Is-adran Gofal Heb ei Drefnu am recriwtio Nyrsys Cofrestredig llawn cymhelliant i weithio yn ein wardiau Meddygaeth Gyffredinol/ Gofal yr Henoed cleifion preswyl. Rydym yn ceisio ceisiadau gan nyrsys cofrestredig newydd gymhwyso a phrofiadol.

16/01/24
Y Bwrdd Iechyd yn Rhybuddio y Gallai Edrych Ar Ol Cymdogion Bregus Arbed Bywydau wrth i'r Tymheredd Ddisgyn

Gyda thymheredd rhewllyd yn lledu ar draws y DU, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi annog trigolion Gwent i wirio bod aaelodau bregus o'r gymuned yn ddiogel ac yn iach - ac wedi rhybuddio y gallai hyn hyd yn oed achub bywyd.

09/01/24
Nwy Anesthetig Newid i Arbed 900 tunnell o CO2-eq y flwyddyn

Mae ffordd newydd o gyflenwi nwy anesthetig mewn ysbytai yng Ngwent wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn allyriadau nwyon tŷ gwydr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (GHG).

02/01/24
Cymunedau sy'n Deall Dementia Gwent - Sesiynau Cinio a Dysgu!

Mae Cymunedau Digidol Cymru a Chymunedau Cyfeillgar i Ddementia Gwent wedi trefnu cyfres o sesiynau hyfforddi AM DDIM