Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

26/08/22
Digwyddiadau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar hyn o bryd yn ystyried y ffyrdd y gall drawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion ar gyfer y dyfodol yng Ngwent. Mae rhan o hyn yn cynnwys edrych ar leoliad y safle ar gyfer canolfan newydd i ddarparu ei gwasanaethau cleifion mewnol arbenigol i oedolion.

24/08/22
Pa Effaith Gafodd Pandemig Covid-19 Arnoch Chi?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i roi ar waith i edrych ar barodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

23/08/22
Cylchlythyr Gardd Furiog Llanfrechfa Grange

Cymerwch olwg ar y digwyddiadau a'r datblygiadau diweddaraf a amlygwyd yng nghylchlythyr diweddaraf Gardd Furiog Llanfrechfa

23/08/22
Yn Cyflwyno Uned Gofal Brys ar yr Un Diwrnod (SDEC) yn Ysbyty Athrofaol y Faenor

Er mwyn helpu i leihau’r pwysau hyn, rydym wedi cyflwyno Uned Gofal Brys ar yr Un Diwrnod (SDEC) yn Ysbyty Athrofaol y Faenor.

02/08/22
Perthnasau'n Rhannu Profiad gyda'r Tîm Gofal Integredig Cyntaf ar ôl Marwolaeth yng Nghymru - Copi

Mae tîm newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn cymryd camau breision tuag at newid diwylliant gofal ar ôl marwolaeth.

22/08/22
Ydych chi'n Barod i Helpu'ch Llesiant Meddyliol Gyda Melo?

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein gwefan llesiant emosiynol a meddyliol, Melo, wedi cael ei diweddaru a’i hadnewyddu’n sylweddol.

16/08/22
Cynnal a Chadw TG Hanfodol Ar y Llinell Ffôn Brysbennu Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol, bydd y llinell ffôn Brysbennu Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol ar gau tan 1pm Dydd Mercher 17 Awst. Rydym yn bwriadu ail-agor am 1pm-4pm. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

15/08/22
Rydym yn Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru!

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dathlu ar ôl i bump o'i brosiectau gyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru eleni, a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun 15 Awst 2022).

11/08/22
Gwefan i lawr er mwyn cynnal gwaith – dydd Sul 14 Awst 2022
05/08/22
Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau.

05/08/22
System gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae yna brif allt o system gyfrifiadurol sy'n cael ei ddefnyddio i gyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau arferol.

02/08/22
Perthnasau yn Rhannu eu Profiad o'r Tîm Gofal ar ôl Marwolaeth Integredig Cyntaf yng Nghymru

Mae tîm newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cymryd camau breision o ran newid y diwylliant ‘gofal ar ôl marwolaeth’.