Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gofalwyr Di-dâl Wedi'i Gadw rhag Cau

Mae Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent yn falch o gyhoeddi bod Hwb Gofalwyr Gwent, sydd wedi’i leoli yn Nhorfaen, yn parhau i fod ar agor er gwaethaf y cyhoeddiad y bydd ‘The Care Collective’ yn cau ddiwedd mis Mawrth 2024.

Bu sefydliadau partner yng Ngwent yn cydweithio i sicrhau y gellid parhau i gynnig gwasanaethau cymorth i ofalwyr o 1 Ebrill 2024. Nododd Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent amrywiaeth o ddarparwyr trydydd sector yng Ngwent i gynnig trefniant partneriaeth i barhau i gynnig y gwasanaethau hanfodol hyn ar gyfer gofalwyr.

O ganlyniad, rhoddwyd cyfle i staff presennol sy’n cyflwyno prosiectau gofalwyr aros a pharhau i gynnig cymorth i ofalwyr. Bu’r sefydliad trydydd sector Adferiad yn llwyddiannus wrth barhau i gefnogi prosiectau a rhaglenni gofalwyr yn Hyb Gofalwyr Gwent dros dro, tra bod atebion tymor hwy yn cael eu hystyried.

Mae'r holl wasanaethau seibiant cymorth i ofalwyr eraill wedi'u hadolygu'n effeithiol ac mae'r pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi parhau â chymorth i ofalwyr lle y bo'n berthnasol.

Mae’r gwaith o ddarparu partneriaethau a grwpiau gofalwyr yn Hyb Gofalwyr Gwent hefyd wedi parhau’n ddi-dor yn ddi-oed.

Dywedodd Jason O'Brien, Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent : “Mae'r ymdrechion a wnaed i sicrhau bod gwasanaethau wedi'u darparu'n gyson yn ystod cyfnod o ansicrwydd nas rhagwelwyd yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth.

“Mae’r holl wasanaethau ac asiantaethau wedi parhau i ganolbwyntio ar anghenion gofalwyr di-dâl gwerthfawr iawn o fewn rhanbarth Gwent.

“Mae Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent wedi ymrwymo i gyflawni a datblygu ei weithgareddau ymhellach a byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau cymorth i ofalwyr yng Ngwent a’u hamddiffyn wrth symud ymlaen.

“Rydym yn awyddus i weld gwell trefniant partneriaeth gwell gyda’r trydydd sector ac mae gennym gynlluniau o’n blaenau i wneud yn siŵr bod y ganolfan yn parhau i gynnig cymorth i ofalwyr ar draws Gwent.”