Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/05/20
Integreiddio'r Gwasanaeth Teleffoni Switsfwrdd Newydd
23/05/20
Cymru i chwarae rhan fawr yn y treial cenedlaethol ar gyfer brechlyn COVID-19

Bydd Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth ddod o hyd i ffordd allan o'r Pandemig Coronafeirws pan gyhoeddir cam nesaf astudiaeth dan arweiniad y DU ddydd Gwener Mai 22ain.

27/05/20
Y Bwrdd Iechyd yn Lansio Ymgyrch Capsiwl Amser Covid-19

Dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf, mae bywyd fel roedden ni'n ei nabod wedi newid i bawb.

Fel Bwrdd Iechyd, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig casglu a dogfennu'r amser hwn fel rhan o'n hanes.

Heddiw, rydym yn lansio ein hymgyrch Capsiwl Amser COVID ac yn gofyn i unigolion, Ysgolion, Busnesau, Gweithwyr Allweddol a Theuluoedd i gymryd rhan.

27/05/20
600fed Claf Wedi Gwella o Coronafeirws
Dydd Mercher 27ain o Fai 2020

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein 600fed claf wedi gwella o Coronafeirws! Mae hyn yn golygu bod 600 o'n cleifion Coronafeirws bellach wedi gwella digon i adael ein Hysbytai yng Ngwent a mynd adref at eu teuluoedd.

21/05/20
5 Ffordd i Wella'ch Lles - Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020
<br>
<br>

Mae hi'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ac mae'n bwysicach nag erioed i ofalu am Iechyd a Lles Meddwl ein hunain ac eraill yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cymerwch gip ar ein canllaw '5 Ffordd at Les', sy'n darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol am sut y gall pob un ohonom geisio gwella ein Iechyd a'n Lles Meddwl.

14/05/20
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dal i fod yma i chi pan fydd ein hangen arnom
12/05/20
Diwrnod Rhyngwladol Y Nyrsys 2020

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys, lle rydyn ni'n dathlu ein Nyrsys anhygoel a'r holl waith arddechog maen nhw'n ei wneud.

04/05/20
Rhoddion Ar Gyfer Teuluoedd Bregus
<br>
<br>

Rydym wedi dod yn ymwybodol o rai anawsterau penodol y mae ein teuluoedd bregus sydd â babanod a phlant ifanc yn eu profi. Er mwyn cefnogi'r teuluoedd hyn, byddem yn ddiolchgar iawn i'n cymunedau am y rhoddion canlynol..