Rydym yn ymwybodol o stori anghywir a gylchredwyd y bore yma ynglŷn ag Ysbyty Brenhinol Gwent a Choronafeirws.

Gallwn gadarnhau bod ein holl wasanaethau, gan gynnwys yr Adran Achosion Brys, ar agor a byddem yn annog cleifion sydd angen defnyddio ein gwasanaethau i fynychu fel arfer.