Mae hi'n Ddydd Miwsig Cymru!

Mae Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg yn dathlu pob math o gerddoriaeth Iaith Gymraeg. P'un a ydych chi mewn i indie, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae cerddoriaeth anhygoel yn cael ei gwneud yn yr iaith Gymraeg i chi ei darganfod.

Mae'n gyffredin i gleifion dementia fynd yn ôl i ddefnyddio'u iaith gyntaf - i lawer o gleifion yng Nghymru, gallai hyn fod yn Gymraeg.

Gall cerddoriaeth Gymraeg atgoffa atgofion o'u Plentyndod; atgofion a allai fod yn llawer haws iddynt eu cofio na digwyddiadau mwy diweddar.

Ydych chi'n gofalu am glaf sy'n siarad Cymraeg? Ydych chi wedi meddwl am chwarae cerddoriaeth Gymraeg yn eich gweithle?
 
Beth am lawrlwytho rhestr chwarae trwy wefan Dydd Miwsig Cymru? https://gov.wales/welsh-language-music-day