Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

21/12/22
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 23 Ionawr 2023

Heddiw, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd y cam hwn yn cael effaith sylweddol ar allu’r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau, a gallai hefyd achosi oedi i rai o’n gwasanaethau gofal brys.

30/12/22
Pwysau'r Gaeaf Ar Draws Ein Gwasanaethau

Mae’n siŵr y byddwch wedi gweld y pwysau eithafol ar y GIG ledled Cymru a’r DU ar hyn o bryd.

22/12/22
Amseroedd Agor Brechu Torfol dros y Nadolig
23/12/22
Prosiect Rhagsefydlu ac Optimeiddio Iechyd Lle Amheuir Canser Aneurin Bevan

Mae cyllid wedi'i ddyfarnu gan Rwydwaith Canser Cymru a chronfa Arloesi Comisiwn Bevan ar gyfer Prosiect Optimeiddio a Rhagsefydlu Iechyd Canser a Amheuir.

23/12/22
Fideo Nadoligaidd Calonogol - 'Gwell ar gyfer 'Dolig' - yn Dangos Mae Staff y GIG yw Wir Ysbryd y Nadolig

“Er na allwn ni i gyd fod adref ar gyfer y Nadolig, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud yn siŵr y gall ein cleifion fod” yw neges ingol fideo Nadoligaidd calonogol sy’n dathlu cyfraniad anhygoel staff y GIG.

21/12/22
Cynnydd Sylweddol mewn achosion ffliw ledled Gwent: Annog y cyhoedd i alw heibio ein Canolfannau Brechu Torfol i gael eu brechu yn erbyn y ffliw dros y Nadolig

Mae ffliw ar gynnydd yng Ngwent - yn ystod yr wythnos ddiwethaf rydym wedi gweld bron i 50% o gynnydd mewn achosion ffliw ar draws ein cymunedau, a chynnydd mawr yn nifer y bobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty gyda ffliw difrifol. Rydym yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gael brechiad ffliw rhad ac am ddim i fanteisio ar eu cynnig yn ddi-oed - gallwch nawr gerdded i mewn i unrhyw un o'n canolfannau brechu torfol heb apwyntiad.

21/12/22
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 21 Rhagfyr 2022

Heddiw, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd y cam hwn yn cael effaith sylweddol ar allu’r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau, a gallai hefyd achosi oedi i rai o’n gwasanaethau gofal brys.

20/12/22
Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Mae gan y Gymdeithas Rhwydweithiau Ynni wefan sy'n rhoi cyngor defnyddiol i aelodau'r cyhoedd ar beth i'w wneud petaech yn profi toriadau pŵer.

20/12/22
Pwysau Gaeaf Eithafol ar ein Gwasanaethau

Fel gweddill Cymru, mae ein gwasanaethau yn parhau i fod dan bwysau aruthrol yr wythnos hon. Rydym yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n mynychu ein holl wasanaethau gyda’r Ffliw, Covid a salwch anadlol eraill ac mae hyn yn arwain at arosiadau hir i gleifion.

20/12/22
Y gaeaf anoddaf erioed i Iechyd a Gofal Cymdeithasol
20/12/22
Daeth y defnydd o nwy desflurane hynod lygredig i ben ar draws ysbytai bwrdd iechyd Cymru yn gyntaf

Adran anesthetig Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) yw'r gyntaf yng Nghymru i roi'r gorau i ddefnyddio nwy desflurane sy'n hynod lygrol, ledled ei holl safleoedd ysbytai.

16/12/22
Ffordd Newydd o Gael Cymorth Iechyd Meddwl a Lles ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae gwasanaeth Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2) newydd wedi lansio yn ardal Gwent, gan gynnig mynediad haws at gyngor iechyd meddwl a lles brys.

15/12/22
Bydd Apwyntiadau Cleifion Allanol yn Mynd Ymlaen Yn ôl y Cynllun

Rydyn wedi derbyn nifer o alwadau heddiw oddi wrth pobl yn gofyn os mae eu apwyntiadau yn mynd ymlaen. Gallwn eich sicrhau bod apwyntiadau cleifion allanol yn parhau fel yr arfer heddiw. Os gwelwch yn dda, mynychwch eich apwyntiad, oni bai bod yr adran rydych yn mynychu wedi rhoi gwybod i chi'n wahanol.

15/12/22
Gwybodaeth Bwysig i Gleifion

Mae staff ein Canolfan Archebu ar hyn o bryd yn ffonio cleifion i drefnu apwyntiad a byddant yn ffonio o rif sy’n dechrau gyda 0330.

13/12/22
Gwnewch glaf yn hapus gyda chymorth eich Ci Anifeiliaid Anwes!
14/12/22
Mam Leol, Diolch i Staff y GIG gyda Crowdfunded CuddleCot am Wasanaethau Mamolaeth

Mae Mam Gwent, Cally Ahearne, wedi coffau ei mab, a fu farw yn drasig 90 munud ar ôl ei eni, trwy roi CuddCot i Ysbyty Athrofaol y Grange.

14/12/22
Canolfan frechu torfol newydd ar hen safle Debenhams yng Nghasnewydd i agor ddydd Llun 19 Rhagfyr
06/12/22
Mae clinigau brechu Hybu'r Hydref galw i mewn ar gael i bobl dros 65 oed
13/12/22
Clinigau brechu COVID-19 ar gael i bobl dros 50 neu 18 - 49 oed mewn grŵp sydd mewn perygl clinigol

Os ydych chi'n gymwys, gallwch nawr gerdded i mewn i unrhyw un o'n safleoedd brechu a derbyn Atgyfnerthiad Hydref Covid-19 heb apwyntiad yn ystod yr amseroedd dyddiadau canlynol

12/12/22
Adran Achosion Brys Dan Bwysau Eithafol

Ar hyn o bryd rydym yn gweld niferoedd uchel o feirysau’r gaeaf yn lledaenu ledled Gwent ac mae ein gwasanaethau wedi bod dan bwysau difrifol drwy’r penwythnos.