Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/07/23
Heddiw yw #DiwrnodHepatitis y Byd

Hoffem ddiolch i'r @HepatitisCTrust am roi coeden, a blannodd ein Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Tracy Daszkiewicz, yn Ysbyty Brenhinol Gwent i gynrychioli ein hymrwymiad at ddileu hepatitis erbyn 2030.

Yn y fideo hwn, mae Bethan, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, yn egluro sut ydym yn bwriadu cyflawni’r nod hwn. #DiwrnodHepatitisYByd

27/07/23
Mentrau Gofal Dementia Tîm Gwent Wedi'i Nomineiddio am Wobr Nyrsio Anrhydeddus

Rydym wrth ein bodd bod y tîm gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi’u dewis o blith 920 o geisiadau yn rownd derfynol categori Tîm y Flwyddyn yng Ngwobrau Nyrsio’r RCN 2023!

26/07/23
Goroeswr Canser Lleol yn Annog Eraill i Edrych am Arwyddion Rhybudd Canser y Coluddyn

Mae dyn o Went a gurodd canser y coluddyn ar ôl diagnosis sioc wedi annog eraill i gael eu gwirio cyn gynted â phosib.

25/07/23
Claf yn Diolch i Ysbyty Athrofaol y Faenor am Achub Ei Bywyd a Mynd yr Ail Filltir
21/07/23
Deintyddfa Newydd yn Agor yng Nglynebwy

Ddydd Mercher 19 Gorffennaf agorwyd Smart Smiles yn swyddogol gan Eluned Morgan, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

20/07/23
Joe a'i 'Fraich Fetel Gryf Iawn'

Pan aeth Joe, 7 oed, a’i deulu ar wyliau i Wlad Groeg, doedden nhw byth yn disgwyl iddo ddychwelyd adref gyda braich wedi torri!

Aeth teulu Joe ag ef yn syth i un o'n Hunedau Mân Anafiadau ar ôl cyrraedd yn ôl yn y DU sy'n brofiadol mewn trin esgyrn wedi torri.

20/07/23
Problemau gyda Llinellau Ffôn ar draws y Bwrdd Iechyd

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu problemau ysbeidiol gyda’n llinellau ffôn ar draws holl safleoedd y Bwrdd Iechyd. Gallwn eich sicrhau bod hyn yn cael ei ymchwilio fel mater o frys.

20/07/23
Gwobrau Iechyd a Gofal De Cymru 2023

Mae’n bleser gan y South Wales Argus gyhoeddi 7fed Gwobrau Iechyd a Gofal blynyddol De Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru.

14/07/23
Gwasanaeth Neges Testun Newydd ar gyfer Apwyntiadau Cleifion Allanol

Mae ein Timau Canolfan Archebu yn treialu swyddogaeth newydd trwy DrDoctor sy'n galluogi cleifion i ymateb yn uniongyrchol i negeseuon testun sy'n cynnig apwyntiad claf allanol.

07/07/23
Darganfuwyd Capsiwl Amser ar safle Datblygu Tredegar
07/07/23
Staff Iechyd Gwent, ddoe a heddiw

Fel rhan o ddathliadau GIG75, rydym wedi myfyrio ar rai o’n deiliaid Gwobrau Gwasanaeth Hir ac atgofion a rannwyd gyda ni o wahanol adrannau o’r bwrdd iechyd. Cafwyd mwy o luniau yn garedig gan y Gaplaniaeth ac Ystadau a Chyfleusterau.

05/07/23
Chwiorydd Balch yn Parhau Etifeddiaeth GIG Teuluol
04/07/23
Gwasanaeth Testun Nyrsio Ysgol Newydd: 07312 263 262

Mae Gwasanaeth Nyrsio Ysgol AB wedi ymuno â Chat Health NHS i gynnig gwasanaeth testun newydd i bobl ifanc 11-19 oed.

04/07/23
Feryllfa Trefynwy yn Cynnwys Bron i Ddwy Ganrif o Hanes Lleol
04/07/23
O'r Ystafell Flaen Fictoraidd i Hyfforddi Gweithlu Gofal Sylfaenol y Dyfodol
04/07/23
100 Mlynedd o Ofal Llygaid yn Optegwyr Coed Duon
03/07/23
Y Brodyr Pumed Cenhedlaeth yn Parhau â'r Etifeddiaeth o Fferyllfa Leol 150 Mlwydd Oed
03/07/23
Tîm ystadau i weithio gyda busnesau lleol ar brosiectau Mân Waith

Mae tîm Ystadau BIPAB am weithio gyda mwy o wasanaethau adeiladu lleol i gynorthwyo gyda chynnal a chadw ei safleoedd.