Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau Iechyd a Gofal De Cymru 2023

Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

 

Mae’n bleser gan y South Wales Argus gyhoeddi 7fed Gwobrau Iechyd a Gofal blynyddol De Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru.

Rydym am ddathlu pawb sydd wedi ymateb i her y misoedd diwethaf, gan oresgyn adfyd, gan ddangos cryfder aruthrol, dewrder, tosturi a dycnwch.

Mae enwebiadau nawr ar agor yn y categorïau canlynol:

 • Gofalwr yn y Cartref
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Nyrsio
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Fferyllfa'r Flwyddyn
 • Gwobr Tîm Gofal Iechyd
 • Gwobr Iechyd Meddwl
 • Gwobr Lle Gorau i Weithio
 • Cartref Gofal y Flwyddyn
 • Practis Meddyg Teulu y Flwyddyn
 • Meddyg Teulu y Flwyddyn
 • Elusen Iechyd y Flwyddyn
 • Ymgyrchydd Iechyd y Flwyddyn
 • Aelod Staff Gofal Iechyd Preifat y Flwyddyn
 • Tîm Gweithlu a Llesiant y Flwyddyn
 • Gwobr Tai â Gofal
 • Tîm Iechyd Merched y Flwyddyn


Dewisir y Wobr Cyflawniad Eithriadol o blith enillwyr y categorïau uchod.

Ewch i wefan South Wales Argus nawr i gael eich enwebiadau i mewn.

Dyddiad cau - 30 Gorffennaf 2023