Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

24/11/20
Cyflwyno Aneura...

Hoffem gyflwyno i chi... 'Aneura mewn Feisor', ein Cynghorydd Diogelwch Covid a fydd yn cyfleu negeseuon allweddol i'n haelodau staff a'r cyhoedd ynghylch dilyn canllawiau rheoli heintiau, gan gynnwys; gwisgo PPE, golchi dwylo a phellter cymdeithasol.

27/11/20
Unedau Profi Symudol COVID-19 yn Blaenau Gwent

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ymestyn oriau agor ei unedau profi symudol COVID-19 ym Mlaenau Gwent.

27/11/20
Newid Lleoliad ar gyfer Cleifion a Thriniaethau Haematoleg

Yn dilyn pandemig COVID-19, gwnaed penderfyniad ar sail diogelwch cleifion fis Mawrth eleni i ail-leoli'r gwasanaeth haematoleg o ysbytai Brenhinol Gwent a Neuadd Nevill i Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach. 

17/11/20
Rydyn Ni Ar Agor!
15/11/20
Bore Da o Ysbyty Athrofaol Y Faenor
18/11/20
Cyflwyniad Cyflym yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor
Dydd Mercher 18 Tachwedd

Cafodd bachgen bach ei eni ym maes parcio Ysbyty Athrofaol Y Faenir ddoe - diwrnod agoriadol yr ysbyty.

13/11/20
Gadewch inni fynd â chi y tu ôl i'r llenni y penwythnos hwn...
Dydd Gwener 13eg Tachwedd 2020

Wrth i ni baratoi ar gyfer agoriad Ysbyty Athrofaol Y Faenor ar Ddydd Mawrth 17eg Tachwedd, bydd y safle yn fwrlwm o weithgaredd dros y penwythnos ac i mewn i'r wythnos nesaf. I ddogfennu'r cyfnod pwysig hwn, byddwn yn darparu golwg y tu ôl i'r llenni ar ddigwyddiadau'r penwythnos, wrth i ni baratoi ar gyfer 'Y Symudiad Mawr'.

13/11/20
Cystadleuaeth Enwi'r Arth i Ennill Arth Steiff Go Iawn
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Mae ein harth Dyfodol Clinigol wedi arddangos ar holl graffigau ein hymgyrch. Am waith gwych y mae ef wedi'i wneud yn ein cynorthwyo ni i hysbysu pobl ledled Gwent bod gwasanaethau gofal iechyd y GIG yn newid.

Ar ôl ei holl waith caled, rydym ni'n credu ei fod, o'r diwedd, yn haeddu enw, felly rydym yn cynnal cystadleuaeth 'Enwi'r Arth'.

10/11/20
Wythnos i fynd nes bod Ysbyty Athrofaol y Faenor yn trawsnewid gwasanaethau gofal iechyd y GIG yng Ngwent
09/11/20
Bore Prysur yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Mae hi wedi bod yn fore prysur iawn yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor gan fod llawer o staff wedi bod yn cyrraedd i baratoi ar gyfer yr agoriad ar 17eg Tachwedd.

06/11/20
Partneriaid Gwent yn Lansio Siarter Taith Llesol Gwent

Bydd un ar hugain o brif sefydliadau yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ar draws Gwent yn llofnodi Siarter Taith Llesol, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn modd cynaliadwy i'r gwaith..

06/11/20
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Gasnewydd

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i'r Celtic Manor ar 12, 13 a 16 Tachwedd.

06/11/20
Arwyddion Ffyrdd i'n Hysbytai
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Pan Ysbyty Athrofaol Y Faenor yn agor ar 17 eg Tachwedd 2020, bydd yr arwyddion ffordd sy'n cyfeirio pobl at ein hysbytai yn newid.

02/11/20
'Bywyd Wedi'i Ohirio'- Digwyddiad Addysgiadol ar Ffrwythlondeb
Dydd Llun 2 Tachwedd

 

Mae 'Bywyd Wedi'i Ohirio' yn ddigwyddiad addysgiadol i deulu a ffrindiau ynghylch ffrwythlondeb.

Ymunwch â ni i ddysgu am wir brofiadau a theimladau eich anwyliaid a sut allwch chi eu helpu ar eu taith ffrwythlondeb.