Bore Da o Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Cawsom ein cyfarch gyda’r enfys hyfryd hon wrth i ni gyrraedd Ysbyty Athrofaol Y Faenor y bore yma.

Byddwn yn dod â llawer mwy o luniau y tu ôl i'r llenni i chi trwy gydol y dydd yn ystod #YSymudMawr wrth i ni baratoi i agor yr ysbyty ar Ddydd Mawrth 17eg Tachwedd!

Gallwch ein dilyn ar:

- Facebook

- Twitter

- Instagram: @aneurinbevanuhb

#YSymudMawr