Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

25/02/22
Cysylltwch â'n Tîm Atgyfeirio ac Archebu trwy e-bost

Wrth gysylltu â’n tîm Atgyfeirio ac Archebu trwy e-bost, cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol bob amser:

24/02/22
Diweddariad Gan y Wasanaeth Negeseuon o'r Cartref

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw hi i gleifion a’u hanwyliaid weld ei gilydd tra’u bod yn derbyn gofal yn yr ysbyty.

25/02/22
1000 o oleuadau te wedi'u goleuo gan y Tîm Gofal ar ôl Marwolaeth

Goleuodd Tîm Gofal ar ôl Marwolaeth (CAD) y Bwrdd Iechyd 1000 o ganhwyllau bach tu allan i’r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Neuadd Nevill yr wythnos hon.

24/02/22
Gwnewch Ddiwrnod Cenedlaethol Dim Smygu'n eich diwrnod CHI!

Mae Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu 2022 mewn pythefnos ac rydym am i CHI ddweud na wrth ysmygu!

23/02/22
Beth hoffech chi ei wybod am Iechyd Menywod?

Yn aml, gall pynciau iechyd menywod deimlo'n lletchwith neu'n anodd siarad amdanynt, felly byddwn yn rhoi sylw i'r pynciau hyn fis nesaf.

A oes unrhyw themâu penodol yr hoffech i ni eu trafod?

18/02/22
Canolfan Archebu Brechiadau Torfol i gau am 5pm ddydd Gwener 18 Chwefror 2022

Bydd Canolfan Archebu Brechiadau Torfol y Bwrdd Iechyd (0300 3031373) yn cau am 5yp heddiw (dydd Gwener 18fed Chwefror 2022).

17/02/22
Rhybudd Tywydd Eithafol

Mae rhybudd tywydd coch wedi’i gyhoeddi ar gyfer ardal y Bwrdd Iechyd o 7am yfory (dydd Gwener 18 Chwefror), sy’n golygu bod perygl posib i fywyd. Rydym yn cynghori pobl i beidio â theithio oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol.

17/02/22
Unedau Profi Symudol Wedi'u Gohurio Dydd Gwener 18 Chwefror 2022

Sylwch, oherwydd y Rhybudd Tywydd Coch sydd ar waith, ni fyddwn yn gweithredu ein hunedau profi symudol ddydd Gwener 18fed Chwefror 2022.

17/02/22
Clinigau Galw Heibio Brechiadau Covid-19

Mae ein ardal wedi derbyn rhybudd tywydd coch oherwydd storm Eunice. Ni fyddwn yn rhedeg ein Canolfannau Brechu Covid-19 ar dydd Gwener yr 18fed o Chwefror

11/02/22
Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched ym Myd Gwyddoniaeth!

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched ym myd Gwyddoniaeth, rydyn ni'n dathlu rhai o'n cydweithwyr anhygoel.

Dewch i gwrdd â’r tîm o wyddonwyr benywaidd yn Ysbyty Brenhinol Gwent, a dysgu mwy am eu rolau a pham eu bod yn caru’r rhannau y maent yn eu chwarae yng ngwyddoniaeth a gofal cleifion.

10/02/22
Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Yr wythnos hon, rydym yn cefnogi Wythnos Iechyd Meddwl Plant.

09/02/22
Staff y GIG yn Gwirfoddoli i Gadw Ysbyty Brenhinol Gwent yn Daclus

Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd yw’r ysbyty cyntaf yng Nghymru i ddod yn #ArdalDiSbwriel mewn menter newydd gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Ddydd Mercher 26 Ionawr 2022, gwirfoddolodd nifer o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ynghyd ag aelodau o ddepo Biffa lleol, i dreulio 10 munud o'u hegwyl ginio yn codi sbwriel o amgylch safle Ysbyty Brenhinol Gwent.

07/02/22
Digwyddiad Ymgysylltu Ar-lein i Rieni Plant sy'n Profi Symptomau Hirdymor yn Dilyn Covid-19

Ar Ddydd Mawrth 15 Chwefror 2022, o 4-5yp, byddwn yn cynnal ein sesiwn ymgysylltu gyntaf erioed i roi cyfle i rieni a gwarcheidwaid siarad â'n Tîm Adfer Wedi COVID-19 Pediatreg.

04/02/22
Buddsoddiad o Bron i £11 Miliwn i Greu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Canser y Fron yng Ngwent

Rydym wrth ein bodd bod bron i £11 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn 'canolfan ragoriaeth' canser y fron yn Ysbyty Ystrad Fawr, a fydd yn ein galluogi i wella gofal profiadau a chanlyniadau cleifion.

01/02/22
Lansio Gwasanaeth SignLive Newydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch o fod yn lansio gwasanaeth SignLive, i gefnogi ein defnyddwyr Byddar a BSL i gael mynediad at ein gwasanaethau.

04/02/22
Cau'r A465 o Frynmawr i Lanbaiden dros nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos (i'r ddau gyfeiriad)

Mae’r hysbysiad canlynol wedi’i dderbyn gan y Bwrdd Iechyd i’ch hysbysu am gau’r A465 rhwng Brynmawr a Glanbaiden dros nos o ddydd Llun 7 Chwefror 20:30 - 06:00 bob nos i’r ddau gyfeiriad.

03/02/22
Defnyddio Miwsig fel Therapi- Dydd Miwsig Cymru

Heddiw, rydyn ni'n dathlu Dydd Miwsig Cymru.

Oeddech chi'n gwybod y gellir defnyddio cerddoriaeth fel therapi?

01/02/22
Mr Urdd Yn Dathlu 100 Mlynedd Gydag Ymweliad i Ward Plant

u plant yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor yn cael llawer o hwyl yn yr Ardd Synhwyraidd y bore 'ma, ar ôl i Mistar Urdd ymweld â nhw!