Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

31/01/23
Gallai Cadw Llygad Arbed Bywyd

Gall cyfnod y Gaeaf fod yn adeg ynysig iawn i ni gyd, ond i’r rheini ohonom sy’n hŷn, yn fregus, yn fwy agored i niwed, neu’n byw ar ein pennau ein hunain, gall fod yn gyfnod anodd, unig a pheryglus iawn.

27/01/23
Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru
25/01/23
*DIWEDDARIAD* Digwyddiad Tân yn Adran Cleifion Allanol Ysbyty Brenhinol Gwent
25/01/23
Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw, ar ddiwrnod Nawddsant Cariadon Cymru, rydym yn dathlu ein cariad at y GIG yng Nghymru drwy dalu teyrnged at y bobl y mae eu bywydau'n canolbwyntio ar ofalu am eraill.

20/01/23
Gwobrau'r Uchel Siryf Gwobr Pont Gofal Deintyddol gyda Chymuned
18/01/23
Diolch i'r tim a wnaeth fy achub - unedau Gofal Brys Ar Yr Un Diwrnod newydd yng Ngwent yn derbyn adborth cadarnhaol gan gleifion

Mae dwy uned Gofal Brys Yr Un Diwrnod (SDEC) newydd yn Ysbyty Athrofaol y Grange ac Ysbyty Ystrad Fawr yn dathlu eu hagor gaeaf cyntaf gyda chanmoliaeth gan gleifion.

09/01/23
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 18 Ionawr 2023

Dydd Mercher yma, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru..

10/01/23
Oes gennych chi Asthma neu COPD?

Apiau anadlol GIG Cymru i gleifion i’ch helpu i reoli eich cyflwr anadlol.

06/01/23
Galwadau Canolfan Archebu'r Bwrdd Iechyd o'r rhif sy'n dechrau gyda 0330
04/01/23
Bydd Safleoedd Brechu Torfol yng Ngwent yn cynnig clinigau galw heibio ar gyfer brechiadau Atgyfnerthu Covid-19 yr Hydref, Ffliw Cyffredinol a Ffliw Trwynol Plant wrth i wasanaethau brofi cynnydd sylweddol mewn achosion ledled y rhanbarth
03/01/23
CADR Colli Clyw a Dementia

 

Nid yw’n gyfrinach, wrth i ni heneiddio, y gall ein gallu i gyflawni gweithgareddau beunyddiol leihau. Gall newid mewn clyw fod yn ffactor cyfrannol. Mae effaith colli clyw yn aml yn cael ei danbrisio. Pan fydd colled clyw yn digwydd, gall rhai pobl dynnu'n ôl o sgyrsiau bob dydd, gan arwain at y posibilrwydd o ynysu. Mae angen ysgogiad ar ein hymennydd er mwyn siarad ag eraill. Mae arbenigwyr yn dangos y gall fod cysylltiad rhwng colli clyw a dementia. Awgryma ymchwil, trwy reoli colled clyw gyda chymhorthion clyw, y gellir lleihau'r risg o ddementia.