Arolwg Teithio Staff Gwent

Mae gan sefydliadau Sector Cyhoeddus ledled Gwent ddiddordeb mewn darganfod sut mae pobl yn cyrraedd ac yn dychwelyd adref o'r gwaith, ac yn teithio yn ystod y diwrnod gwaith.

Os ydych chi'n gweithio i sefydliad Sector Cyhoeddus yng Ngwent, byddem yn gwerthfawrogi ychydig funudau o'ch amser yn ateb yr arolwg canlynol. Mae'r ymatebion yn gyfrinachol a chânt eu defnyddio i ddatblygu Siarter Teithio Iach Gwent.

Dolen Yr Arolwg

Gadewch eich manylion ar ddiwedd yr arolwg os hoffech chi gymryd rhan mewn raffl i ennill Cerdyn Rhodd 'One4all' gwerth £50 i'w ddefnyddio mewn miloedd o siopau a bwytai ardraws y wlad.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r arolwg yw Dydd Mawrth 25ain Chwefror 2020.