Newidiadau i'r Ganolfan Cyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae'r Ganolfan Cyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol wedi gwneud rhai newidiadau i'w system ffôn yn ddiweddar a gofynnir iddynt ddewis un o'r opsiynau canlynol:

  • Opsiwn 1 - Gynaecoleg a Chardioleg
  • Opsiwn 2 - Anadlol a Niwroleg
  • Opsiwn 3 - Pediatreg, Diabetes, Endocrinoleg a Chlefydau Heintus
  • Opsiwn 4 - Gastroenteroleg, Gofal yr Henoed a Haematoleg
  • Opsiwn 5 - Llawfeddygaeth Gyffredinol, Neffroleg (Nevill Hall) a Rhewmatoleg
  • Opsiwn 6 - Ymholiadau Eraill

 

Os yw'ch galwad yn ymwneud ag adran / arbenigedd nad yw wedi'i rhestru uchod, ffoniwch y switsfwrdd ar 01633 234234 a fydd yn trosglwyddo'r tîm cywir i chi.

Rydym hefyd wedi gwneud newidiadau i'n horiau agor ac ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00 - 18:00 a dydd Sadwrn 8:00 - 12:00.

Os byddai'n well gennych gysylltu trwy e-bost, gallwch anfon eich ymholiad at: ABB_RBC@wales.nhs.uk . Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich enw, rhif ysbyty neu DOB a bydd aelod o staff yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallant.