Rhoddion Ar Gyfer Teuluoedd Bregus

Rydym yn ddiolchgar iawn i'n cymunedau am eu cefnogaeth a'u cynigion o gymorth yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn. Rydym yn gwerthfawrogi'r nifer o roddion a dderbyniwyd gennym ar gyfer ein cleifion a'n staff.

Rydym wedi dod yn ymwybodol o rai anawsterau penodol y mae ein teuluoedd bregus sydd â babanod a phlant ifanc yn eu profi. Er mwyn cefnogi'r teuluoedd hyn, byddem yn ddiolchgar iawn i'n cymunedau am y rhoddion canlynol:

Os hoffech chi roi a gofyn am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ffrindimi.abb@wales.nhs.uk

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.