Neidio i'r prif gynnwy

Helpwch Eich Awdurdod Lleol a Gwasanaethau'r GIG drwy Ddychwelyd Offer Nad Oes Ei Angen Arnoch Mwyach

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024

Mae gwasanaethau lleol y GIG a gofal cymdeithasol yn colli miloedd o bunnoedd bob blwyddyn oherwydd bod offer ar goll. Os oes gennych offer nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach, ewch ag ef i'ch adran Ffisiotherapi yn eich ysbyty agosaf neu cysylltwch â Cefndy Medequip i ofyn am gasgliad.

Ffoniwch: 01633 987409

E-bost: cefndy-medequip@medequip-uk.com

Beth bynnag ydyw a pha gyflwr bynnag ydyw, bydd yr holl eitemau'n cael eu hasesu a'u profi'n ddiogel a naill ai eu hatgyweirio a'u hailddefnyddio, neu eu tynnu i lawr i'w hailgylchu.

 

Gellir dychwelyd yr offer canlynol:

Teclyn codi

Stolion clwydo

Gwelyau Clustogau
Codwyr cadeiriau Trolis
Comodau Fframiau cerdded
liferi gwely Seddi bath/codwyr
Matresi Cadeiriau cawod / stolion

 

Os byddai’n well gennych ddychwelyd offer i Gefndy-Medequip eich hun, gallwch ddod ag ef i:

Depo Casnewydd Cefndy-Medequip

Mariner Way

Ystâd Ddiwydiannol Felnex

Casnewydd

NP19 4PQ

 

Oriau agor: Dydd Llun i Dydd Gwener 8.00am - 5.00pm

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: mq-uk.com/return-newport