Neidio i'r prif gynnwy

Cael Brechiad

Dewch o hyd i wybodaeth am ein rhaglen atgyfnerthu'r Gwanwyn yma.

Mae'r cyfle i gael eich brechiadau COVID-19 cyntaf ac ail ddos yn dod i ben - gweler isod ar sut i gael eich brechiadau cyn i'r cynnig ddod i ben:


Dosau Cyntaf ac Ail

Bydd y cynnig o'r dos cyntaf a'r ail ddos cychwynnol o'r brechlyn, a gynigiwyd o fis Rhagfyr 2020 i'r holl boblogaeth dros 5 oed, yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023. Gweler fwy o wybodaeth yma: Datganiad Ysgrifenedig: Y cynigion cyffredinol i gael dos cychwynnol a dos atgyfnerthu o frechlyn COVID-19 yn dod i ben (16 Chwefror 2023) | LLYW.CYMRU

Os ydych yn 12 oed a throsodd a heb dderbyn eich brechiad dos cyntaf eto, gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio’r Ganolfan Archebu ar 0300 303 1373 neu drwy lenwi’r ffurflen ganlynol i ofyn am apwyntiad.


Ail Ddos

Gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio'r Ganolfan Archebu ar 0300 303 1373 neu gallwch ofyn am apwyntiad drwy lenwi'r ffurflen ganlynol.

Sylwch fod yn rhaid cael o leiaf wyth wythnos rhwng eich dos cyntaf a'ch ail ddos os ydych dros 18 oed. Os ydych o dan 18 oed, rhaid cael o leiaf ddeuddeg wythnos rhwng y dos cyntaf a'r ail ddos.

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad.


Dosau Atgyfnerthu ( Heb Gynnwys Ddos Atgyfnerthu'r Gwanwyn)

Daeth y cynnig o'r brechiad atgyfnerthu cyffredinol (y trydydd dos), a gynigir o Hydref 2021 i'r holl boblogaeth dros 5 oed, i ben ar 31 Mawrth 2023.