Neidio i'r prif gynnwy

Cael Brechiad Rhag y Ffliw a Covid-19

Cliciwch yma am wybodaeth ar Sesiynau Brechu Torfol Galw Mewn ar gyfer Ffliw Trwynol i Blant, Ffliw Cyffredinol a'r Frechlyn Atgyfnerthu Hydref Covid-19: Safleoedd Brechu Torfol yng Ngwent yn cynnig clinigau galw heibio ar gyfer brechiadau Atgyfnerthu Covid-19 yr Hydref, Ffliw Cyffredinol a Ffliw Trwynol Plant

 

Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechiad Covid-19.

Gweler sut mae cael eich dos cyntaf, ail ddos, neu dos atgyfnerthu isod:


Dosau Cyntaf

Os ydych yn 12 oed a'n hŷn a heb dderbyn eich brechiad dos cyntaf, gellir drefnu apwyntiad drwy ffonio'r Ganolfan Archebu ar 0300 303 1373 neu drwy lenwi'r ffurflen ganlynol i ofyn am apwyntiad.

Rhaid bod rhiant/ gwarcheidwad yn mynd â phlant dan 16 oed.


Ail Ddosau

Gellir drefnu apwyntiad drwy ffonio'r Ganolfan Archebu ar 0300 303 1373 neu gellir ofyn am apwyntiad drwy lenwi'r ffurflen ganlynol.

Sylwch fod yn rhaid cael o leiaf wyth wythnos rhwng eich dos cyntaf a'ch ail ddos os ydych dros 18 mlwydd oed. Os ydych yn iau nag 18, bydd yn rhaid cael o leiaf deuddeg wythnos rhwng eich dos cyntaf a'ch ail ddos.

Rhaid bod rhiant/ gwarcheidwad yn mynd â phlant dan 16 oed.


Dosau Atgyfnerthu (Nid Ddosau Atgyfnerthu'r Hydref)

Gellir drefnu apwyntiad drwy ffonio'r Ganolfan Archebu ar 0300 303 1373 neu gellir ofyn am apwyntiad drwy lenwi'r ffurflen ganlynol

Sylwch fod yn rhaid cael o leiaf 3 mis (91 diwrnod) rhwng eich ail ddos a dos atgyfnerthu. 

Rhaid bod rhiant/ gwarcheidwad yn mynd â phlant dan 16 oed.


Canolfannau Brechu Torfol

 

Dewch o hyd i'ch Canolfan Frechu leol isod:

Campws Pont-y-pŵl Coleg Gwent

Swyddfeydd Cyffredinol Glyn Ebwy

Friars Walk, Casnewydd

Canolfan Hamdden Pontllan-fraith


Campws Pont-y-pŵl, Coleg Gwent

Er nad yw bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym yn parhau i annog ein preswylwyr i wisgo gorchudd wyneb wrth fynychu eu hapwyntiad brechu. Gweler y canllawiau llawn.

Cyrraedd yno:

Campws Pont-y-pŵl Coleg Gwent
Heol Blaendâr
Pont-y-pŵl
NP4 5YE

 

 


Swyddfeydd Cyffredinol Glyn Ebwy

Er nad yw bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym yn parhau i annog ein preswylwyr i wisgo gorchudd wyneb wrth fynychu eu hapwyntiad brechu. Gweler y canllawiau llawn.

Cyrraedd yno:

Y Swyddfa Gyffredinol
Ffordd Gwaith Dur
Glyn Ebwy
NP23 6AA

 

 

 


Friars Walk Casnewydd

Agorodd ar Ddydd Llun 19 Rhagfyr 2022

Er nad yw bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym yn parhau i annog ein preswylwyr i wisgo gorchudd wyneb wrth fynychu eu hapwyntiad brechu. Gweler y canllawiau llawn.

Cyrraedd yno:

1 – 7 Canolfan Siopa Friars Walk

Sgwâr John Frost

Casnewydd

NP20 1DR

 


Canolfan Hamdden Pontllanffraith

Er nad yw bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym yn parhau i annog ein preswylwyr i wisgo gorchudd wyneb wrth fynychu eu hapwyntiad brechu. Gweler y canllawiau llawn.

Cyrraedd yno:

Canolfan Hamdden Pontllan-fraith

Coed Cae Ddu Rd

Pontllanfraith

Coed Duon

NP12 2DA