Sesiwn Holi ac Ateb Byw nesaf ar Facebook

Ymunwch â ni ar Ddydd Iau (23 Gorffennaf) ar gyfer ein Sesiwn Holi ac Ateb nesaf ar Facebook- y tro hwn, ar ddyfodol ein Gwasanaethau Mamolaeth.

 

Bydd ein Pennaeth Bydwreigiaeth, Deb Jackson, a chydweithwyr yn ateb eich cwestiynau yn fyw o'r Uned Geni yn Ysbyty Nevill Hall.

 

Anfonwch eich cwestiynau atom ar Ofal Mamolaeth, Coronafeirws, a dyfodol ein Gwasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Athrofaol y Faenor a'n safleoedd Ysbytai eraill ar draws y Bwrdd Iechyd.

 

#DyfodolClinigol #GIGCymru