Newid i Amseroedd Agor Uned Mân Anafiadau Ysbyty Ystrad Fawr

Oherwydd yr achos presennol o Coronavirus (COVID-19), bu'n rhaid i ni adolygu oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Ystrad fawr.

Ar unwaith, ein hamseroedd agor fydd 7yb tan 7yp, 7 diwrnod yr wythnos.

Pe bai angen triniaeth dros nôs arnoch chi neu rywun annwyl ar gyfer Mân Anaf na all aros tan y bore canlynol, bydd ein Mân Unedau Anafiadau yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Neuadd Nevill yn aros ar agor am 24 awr y dydd.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achoswyd, a diolch am eich dealltwriaeth.