Dim Ymweliad i Ysbyty Brenhinol Gwent

Dydd Gwener 20fed Mawrth 2020

Er mwyn amddiffyn y cyhoedd, cleifion a'n staff, gwnaed y penderfyniad i atal pawb rhag ymweld ar bob Ward yn Ysbyty Brenhinol Gwent.
 
Yr unig eithriadau yw ar gyfer plant sydd ar ein Wardiau Cleifion Preswyl (a ganiateir un rhiant) a menywod sy'n rhoi genedigaeth a ganiateir un partner geni.
 
Dylir nodi fod hyn yn angenrheidiol am nawr a bydd yn cael ei adolygu yn y dyfodol.
 
Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod anarferol a heriol hwn.
 
Rydym wrthi'n hyrwyddo 'ymweld rhithwir' gan ddefnyddio technoleg i gadw mewn cyswllt, gan ddefnyddio ein 'Wi-Fi' am ddim.
 
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus (COVID-19) dilynwch Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar Gyfryngau Cymdeithasol.