Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun partneriaeth iaith wedi'i dreialu yng Ngwent i gynyddu sgiliau Iaith Gymraeg yn y gweithle

Gall cyfathrebu â chlaf yn ei ddewis iaith pan fydd ar ei fwyaf bregus wneud byd o wahaniaeth iddynt. I'r rhai y mae Cymraeg yn iaith gyntaf iddynt, gall cynnig triniaeth iddynt yn eu dewis iaith leihau trallod a gwella eu profiad fel claf yn fawr.

Mae menter newydd, o'r enw 'PartnerIAITH', wedi'i lansio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Heddlu Gwent, fel y gall staff o bob gallu iaith Gymraeg ymarfer a gwella ar eu sgiliau iaith yn y gweithle.

Pwrpas y cynllun yw caniatáu i ddysgwyr Cymraeg ymarfer eu Cymraeg a datblygu gwybodaeth ddiwylliannol o Gymru mewn amgylchedd bywyd go iawn, gan ganiatáu ar yr un pryd i siaradwyr Cymraeg wella neu gynnal eu sgiliau iaith.

Prif nod y rhaglen yw annog cydweithredu a phartneriaeth rhwng sefydliadau, fel eu bod yn gweithio gyda'u gilydd i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Mae'r fideo isod yn esbonio pam mae ehangu sgiliau Cymraeg ein Gweithlu mor bwysig.