Stori Anghywir Ynghylch Ysbyty Neuadd Nevill ac Ysbyty Aneurin Bevan

Rydym yn ymwybodol o stori anghywir sy'n gylchredeg y bore yma ynghylch coronafeirws (COVID-19) a'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Nevill Hall ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Aneurin Bevan.

Gallwn gadarnhau bod ein holl wasanaethau ar agor, a byddem yn annog cleifion sydd angen defnyddio'r gwasanaethau hyn i'w ddefnyddio fel arfer.

Os ydych yn credu, fodd bynnag, fod gennych symptomau coronafeirws (COVID-19), peidiwch â mynychu unrhyw rai o'n safleoedd, arhoswch gartref a ffoniwch 111.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad ar hyn o bryd.