Beth yw eich barn ar gymryd Gwrthfiotigau?

Hoffai'r Bwrdd Iechyd wybod eich barn ar gymryd Gwrthfiotigau.

 

Os hoffech chi ein helpu ni, cymerwch 2 funud yn unig o'ch amser i gwblhau'r arolwg canlynol:-

 

Arolwg Gwrthfiotigau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Diolch am gymryd yr amser i gymryd rhan. Rydyn ni'n ddiolchgar iawn.