Ras Ffordd 8 Milltir Lliswerry

Ar Ddydd Sul 26ain Ionawr rhwng 11.30am ac 1pm bydd ras ffordd 8 milltir a fydd yn cychwyn ac yn gorffen yn Ysgol Uwchradd Lliswerry, Ffordd Nash, Casnewydd.

Disgwylir fe fydd 900 o bobl yn cymryd rhan.

Bydd Ffordd Nash yn cael ei chau o Ffordd Traston i Lôn Picked, dyma filltir gyntaf ac olaf y cwrs. Bydd yr holl lwybrau prifwythiennol eraill ar agor fel arfer.

Bydd Ambiwlans Sant Ioan yn darparu cymorth cyntaf ac unrhyw ymateb meddygol cychwynnol.