Y mis prysuraf erioed ar gyfer yr Adrannau Brys

Profodd Adrannau Brys y Bwrdd Iechyd eu mis prysuraf erioed ym mis Rhagfyr.

Ym mis Rhagfyr 2019, mynychodd 14,533 o bobl un o'n Hadrannau Brys - a chynnydd o 8% o'i gymharu â mis Rhagfyr 2018.  

Gall ddewis y Gwasanaeth Iechyd cywir arbed amser i chi a'ch helpu i gael y gofal iawn yn gyflym.
Defnyddiwch Wiriwr Symptomau Galw Iechyd Cymru i'ch helpu chi i wneud #DewisDoeth