Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

05/05/23
Gwasanaeth Cysylltiadau Lles Sir Fynwy
05/05/23
Creu Cysylltiadau a Meithrin Perthnasoedd ar draws Casnewydd
05/05/23
PRESCRIBING LES NATUR - BWRDEISTREF CAERFFILI
05/05/23
Arwain y Rhwydwaith Clinigol a Reolir - Gorllewin Blaenau Gwent
05/05/23
Gwasanaethau Podiatreg yn dychwelyd i Ganolfan Adnoddau Blaenafon
02/05/23
Cylchlythyr Gardd Furiog - Gwanwyn 2023

Mae hi wedi bod yn wanwyn oer a gwlyb hyd yn hyn eleni sydd wedi arwain at ddechrau araf i’r tymor tyfu.

02/05/23
Bwrdd Iechyd Gwent yn Cynyddu Cyfleoedd Gwaith i Gontractwyr Adeiladu Lleol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPABM) am weithio gyda mwy o wasanaethau adeiladu lleol i gynorthwyo gyda chynnal a chadw ei safleoedd.

25/04/23
Diwrnod Rhyngwladol y Bydwragedd 5ed Mai 2023

Enwebu Bydwraig, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd neu Fyfyriwr wnaeth eich cefnogi mewn ysbyty neu enedigaeth gartref.

24/04/23
Neges Frys - Dirywiad TG Ledled Gwent Wedi'i Datrys

Byddwch yn ymwybodol bod problemau TG ar draws ardal Gwent ar hyn o bryd, sydd bellach yn anffodus yn achosi rhai toriadau TG ar draws nifer o'n safleoedd. Rydym yn gweithio'n galed i ddatrys y mater hwn cyn gynted â phosibl a gofynnwn i chi fod yn garedig â ni.

24/04/23
ABUHB a Sprink Collaborate Cynnal Rhaglen Hyfforddiant Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth Sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn!
24/04/23
Ward Newydd ei Haddurno yn Nevill Hall yn Amlygu Gwaith Pwysig Peintwyr ac Addurnwyr y Bwrdd Iechyd
21/04/23
Allwch Chi Roi Llaw yn yr Ardd Furiog gyda Chyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange?

Mae The Big Help Out yn ymgyrch ledled y DU i ddathlu coroni’r Brenin trwy wirfoddoli ac i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli ar gyfer eu cymunedau lleol.

17/04/23
Gwasanaeth Coffa a gynhaliwyd ar gyfer Meddyg Teulu hiraf ei wasanaeth yng Ngwent, y diweddar Dr Mehboob Ali

Cynhaliwyd seremoni goffa ar gyfer y diweddar Dr Mehboob Ali ar ddydd Sadwrn 15 Ebrill yng Nghanolfan Iechyd Pengam.

16/11/22
Cyflwyniad System Unffordd yn Ysbyty Nevill Hall

Wrth i waith ym mhob rhan o'r safle barhau, bydd y system unffordd yn dod i rym o Ddydd Llun 17 Ebrill 2023..

12/04/23
Llifogydd Bloc E - Ysbyty Brenhinol Gwent

Byddwch yn ymwybodol bod Bloc E yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi dioddef llifogydd

17/04/23
Cyhoeddi dysgu cynnar o ymchwiliadau diogelwch cleifion COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd yn manylu ar y cynnydd da sy’n cael ei wneud o ran ymchwilio i COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru, a dysgu o’r achosion hyn.

06/04/23
Gwobrau Gwasanaeth Hir 2023

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae staff wedi cael gwahoddiad i fynychu seremonïau gwobrwyo yn Ysbyty Nevil Hall, Ysbyty Brenhinol Gwent, ac Ysbyty Athrofaol y Faenor.

11/04/23
Diolch i Went am ymladd y ffliw gyda ni y tymor hwn
05/04/23
Corff llais y dinesydd newydd, Llais yn cymryd lle cyn Gynghorau Iechyd Cymuned
04/04/23
Dweud Eich Dweud ar Ymgysylltiad Adolygu Gwasanaeth EMRTS