Neidio i'r prif gynnwy

Codi, Gwisgo a Pharhau Symud ym #Mai'nAmserSymud!

Dydd Gwener 26 Mai 2023

Mae Stella yn glaf yn Ysbyty Brenhinol Gwent, a gyda chymorth gan Gydlynwyr Gweithgareddau newydd, mae hi wedi bod yn cadw ei chyhyrau'n egnïol tra yn yr ysbyty er mwyn ei helpu i ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl.

Mae Cydlynydd Gweithgareddau, Rachel, yn gweithio ochr yn ochr â nyrsys i hyrwyddo lles corfforol a meddyliol yn yr ysbyty drwy gynnal gweithgareddau ystyrlon sydd wedi'u teilwra tuag at nodau a diddordebau'r claf. Trwy gydol y mis, bu Rachel yn cynnal llawer o weithgareddau #MainAmserSymud ar gyfer cleifion ar y ward.

Dywedodd claf, Stella:

"Dwi'n falch iawn, maen nhw wedi bod yn anhygoel. Maen nhw wedi edrych ar fy ôl i'n dda iawn. Roedd yn wych y bore yma, roeddwn yn falch o ymestyn fy nghoesau i ddweud y gwir wrthych. Mae wedi fy helpu i deimlo ar ben y byd nawr i wybod y gallaf wella a mynd adref."

Dywedodd Rachel:

"Po hiraf maen nhw'n aros yn y gwely a'r hiraf nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw beth, wedyn y cyflymach maen nhw'n dirywio - mae mor bwysig ein bod ni'n eu hannog i godi o'r gwely, ac i olchi. Po fwyaf o bobl sydd gennym yn annog ein cleifion i godi a symud a chadw'n heini, gorau oll."

"Mae'n gweld y cleifion, mae'n eu gweld nhw'n gwenu, mae'n gweld y llawenydd ar eu hwynebau pan maen nhw'n rhyngweithio."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dydd Gwener 19 Mai 2023
 

 

 

 
Dydd Llun 15 Mai 2023

A wyddoch chi, i'r rhai dros 80 oed, gall treulio 10 diwrnod yn y gwely pan yn yr ysbyty arwain at 10 mlynedd o heneiddio i'r cyhyrau?

Y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag anwylyn yn yr ysbyty, gallech wneud gwahaniaeth mawr trwy eu helpu i godi o'r gwely, gwisgo, a pharhau i symud.

Mae gan Ffisiotherapydd, Ross, rai awgrymiadau ar sut y gallwch chi helpu.

 
 
 
Dydd Mercher 10 Mai 2023

 

Y mis hwn, rydyn ni'n cefnogi #MainAmserSymud trwy annog cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud tra yn yr ysbyty.

Cafodd y cleifion ar Ward Glan Ebwy yn Ysbyty Nevill Hall ymwelydd arbennig i'w helpu i godi o'r gwely gyda the prynhawn dros y penwythnos - y Brenin Siarl newydd!

Roedd cleifion a staff fel ei gilydd wrth eu boddau yn cymryd rhan yn ngweithgaredd y Coroni Mai'n Amser Symud.

 
 
Dydd Iau 4 Mai 2023

Y mis hwn, rydyn ni'n cymryd rhan yn #Mai'nAmserSymud trwy geisio rhoi'r gorau i ddadgyflyru ac annog ein cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant yn ystod eu hamser yn yr ysbyty gyda ni (os yw'n briodol gwneud hynny).

Pan fydd cleifion yn yr ysbyty yn treulio cyfnodau hir yn y gwely, mae'n eu rhoi mewn perygl o fynd yn wannach a cholli cryfder yn gyflym, a elwir yn ddadgyflyru. Gall datgyflyru cyhyrau gael effaith andwyol ar iechyd, lles, symudedd, annibyniaeth a chysur ein cleifion, oherwydd po hiraf y bydd claf yn aros yn yr ysbyty, y mwyaf yw effaith datgyflyru a'r anoddaf yw hi i'r claf ddychwelyd adref neu osgoi ail-fynediad.

Gall unrhyw un sy'n dod i gysylltiad â chleifion ar wardiau chwarae rhan wrth eu helpu a'u hannog i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant - mae hyn yn cynnwys unrhyw aelod o staff, yn ogystal ag ymwelwyr claf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag anwylyd yn yr ysbyty, gallai gwneud yn si┼Ár ei fod yn codi, yn gwisgo, ac yn parhau i symud cymaint ag y gallant wneud gwahaniaeth enfawr i'w hamser yn yr ysbyty.

 

Mae Uwch Nyrs, yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Helen, yn esbonio mwy yn y fideo isod: