Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

17/04/23
Gwasanaeth Coffa a gynhaliwyd ar gyfer Meddyg Teulu hiraf ei wasanaeth yng Ngwent, y diweddar Dr Mehboob Ali

Cynhaliwyd seremoni goffa ar gyfer y diweddar Dr Mehboob Ali ar ddydd Sadwrn 15 Ebrill yng Nghanolfan Iechyd Pengam.

16/11/22
Cyflwyniad System Unffordd yn Ysbyty Nevill Hall

Wrth i waith ym mhob rhan o'r safle barhau, bydd y system unffordd yn dod i rym o Ddydd Llun 17 Ebrill 2023..

12/04/23
Llifogydd Bloc E - Ysbyty Brenhinol Gwent

Byddwch yn ymwybodol bod Bloc E yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi dioddef llifogydd

17/04/23
Cyhoeddi dysgu cynnar o ymchwiliadau diogelwch cleifion COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd yn manylu ar y cynnydd da sy’n cael ei wneud o ran ymchwilio i COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru, a dysgu o’r achosion hyn.

06/04/23
Gwobrau Gwasanaeth Hir 2023

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae staff wedi cael gwahoddiad i fynychu seremonïau gwobrwyo yn Ysbyty Nevil Hall, Ysbyty Brenhinol Gwent, ac Ysbyty Athrofaol y Faenor.

11/04/23
Diolch i Went am ymladd y ffliw gyda ni y tymor hwn
05/04/23
Corff llais y dinesydd newydd, Llais yn cymryd lle cyn Gynghorau Iechyd Cymuned
04/04/23
Dweud Eich Dweud ar Ymgysylltiad Adolygu Gwasanaeth EMRTS
30/03/23
Arolwg Barn y Cyhoedd yng Nghymru Gwanwyn 2023

Rhowch gynnig ar Arolwg Barn Cyhoeddus Cymru Gwanwyn 2023 i ennill raffl o £100 a gwobrau o £50 am y syniad a’r dyfynbris gorau.

29/03/23
Diwrnod Cenedlaethol y Meddygon!

Heddiw Diwrnod Cenedlaethol y Meddygon a hoffem ddiolch yn fawr iawn i bob un o'r meddygon gwych sy'n gweithio yn ein Bwrdd Iechyd!

Gofynnom i'n staff enwebu meddyg sy'n mynd y tu hwnt i ofal cleifion a'u cydweithwyr. Gallwch ddarllen eu henwebiadau isod.

24/03/23
Gwobrau Cydnabod Staff 2023
27/03/23
Canolfannau Atgyfeirio ac Archebu Ar Agor Bore Sadwrn

Mae'r canolfannau Atgyfeirio ac Archebu yn Sant Gwynllyw a Neuadd Nevill bellach ar agor ar foreau Sadwrn rhwng 08:00 a 12:00.

22/03/23
Tai ar agor i gefnogi rhieni cleifion lleiaf Gwent
21/03/23
#LotsOfSocks ar gyfer Diwrnod Syndrom Down y Byd!
20/04/22
Syniadau Da i Sicrhau Ramadan Iach

Yn ystod Ramadan, mae'n bwysig gwybod sut i ymprydio'n ddiogel, a pha fwyd sydd orau i'w fwyta rhwng ymprydio.

20/03/23
Penodi'r Athro Tracy Daszkiewicz yn Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus newydd Gwent
13/03/23
Diwrnod Cyflenwyr 2023
07/03/23
Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru - Rhaglen atgyfnerthu COVID y gwanwyn i bobl dros 75 oed a'r rhai mwyaf agored i niwed
02/03/23
Ysbyty Cymunedol Cas-gwent

Pan adeiladwyd Ysbyty Cas-gwent ym 1998 fe'i hariannwyd gan y sector preifat. Mae’r adeilad felly yn eiddo i’r sector preifat ac mae’r Bwrdd Iechyd yn dal les i’w ddefnyddio tan fis Chwefror 2025.

28/02/23
Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.