Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

20/07/23
Problemau gyda Llinellau Ffôn ar draws y Bwrdd Iechyd

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu problemau ysbeidiol gyda’n llinellau ffôn ar draws holl safleoedd y Bwrdd Iechyd. Gallwn eich sicrhau bod hyn yn cael ei ymchwilio fel mater o frys.

20/07/23
Gwobrau Iechyd a Gofal De Cymru 2023

Mae’n bleser gan y South Wales Argus gyhoeddi 7fed Gwobrau Iechyd a Gofal blynyddol De Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru.

14/07/23
Gwasanaeth Neges Testun Newydd ar gyfer Apwyntiadau Cleifion Allanol

Mae ein Timau Canolfan Archebu yn treialu swyddogaeth newydd trwy DrDoctor sy'n galluogi cleifion i ymateb yn uniongyrchol i negeseuon testun sy'n cynnig apwyntiad claf allanol.

07/07/23
Darganfuwyd Capsiwl Amser ar safle Datblygu Tredegar
07/07/23
Staff Iechyd Gwent, ddoe a heddiw

Fel rhan o ddathliadau GIG75, rydym wedi myfyrio ar rai o’n deiliaid Gwobrau Gwasanaeth Hir ac atgofion a rannwyd gyda ni o wahanol adrannau o’r bwrdd iechyd. Cafwyd mwy o luniau yn garedig gan y Gaplaniaeth ac Ystadau a Chyfleusterau.

05/07/23
Chwiorydd Balch yn Parhau Etifeddiaeth GIG Teuluol
04/07/23
Gwasanaeth Testun Nyrsio Ysgol Newydd: 07312 263 262

Mae Gwasanaeth Nyrsio Ysgol AB wedi ymuno â Chat Health NHS i gynnig gwasanaeth testun newydd i bobl ifanc 11-19 oed.

04/07/23
Feryllfa Trefynwy yn Cynnwys Bron i Ddwy Ganrif o Hanes Lleol
04/07/23
O'r Ystafell Flaen Fictoraidd i Hyfforddi Gweithlu Gofal Sylfaenol y Dyfodol
04/07/23
100 Mlynedd o Ofal Llygaid yn Optegwyr Coed Duon
03/07/23
Y Brodyr Pumed Cenhedlaeth yn Parhau â'r Etifeddiaeth o Fferyllfa Leol 150 Mlwydd Oed
03/07/23
Tîm ystadau i weithio gyda busnesau lleol ar brosiectau Mân Waith

Mae tîm Ystadau BIPAB am weithio gyda mwy o wasanaethau adeiladu lleol i gynorthwyo gyda chynnal a chadw ei safleoedd.

30/06/23
Gwobrau Nyrs y Flwyddyn RCN Cymru

Neithiwr (nos Iau 29 Mehefin 2023) cynhaliwyd Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Nyrsys (RCN) Cymru a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

30/06/23
Ysbytai Brenhinol Gwent ac Ysbyty Nevill Hall yn Derbyn Prif Wobr am Ofal Canser Myeloma

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Ysbytai Brenhinol Gwent a Nevill Hall ill dau wedi derbyn gwobr genedlaethol am eu hymrwymiad i gleifion sy'n byw gyda chanser gwaed anwelladwy.

29/06/23
Grŵp Cymorth Canser yr Ysgyfaint

Sefydlwyd Grŵp Cefnogi cleifion a gofalwyr Canser yr Ysgyfaint a Mesothelioma tua 8 mlynedd yn ôl, ac mae’n benodol i gleifion BIPAB a’u teuluoedd ei fynychu.

26/06/23
Rhif Cyswllt CAMHS newydd

Dyma rif cyswllt newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol, a theuluoedd y mae eu plentyn yn cael cymorth gan CAMHS ar hyn o bryd

22/06/23
Menter Grymuso Ein Cyn-filwyr Gwent gyda Realiti Rhithwir

Wrth i’r haul godi ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 2023, mae tîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ger y Fenni yn parhau â menter ar gyfer cyn-filwyr sy’n helpu trwy eu trochi mewn ymwybyddiaeth ofalgar rhith-realiti.

21/06/23
Helpwch ni i enwi Canolfan Iechyd a Lles Dwyrain Casnewydd

Mae arnom angen eich cymorth er mwyn enwi Canolfan Iechyd a Llesiant Dwyrain Casnewydd.

21/06/23
Clinig Galw Heibio SECS Pobl Ifanc Ar Gau Heno yn Ysbyty Aneurin Bevan

Yn anffodus, mae'n rhaid i ni gau clinig galw i mewn atal cenhedlu ac iechyd rhywiol SECS Pobl Ifanc Ysbyty Aneurin Bevan heno (dydd Mercher 21 Mehefin).

 

Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra. Bydd y clinig galw i mewn ar agor yr wythnos nesaf fel arfer. Ffoniwch y llinell frysbennu ar 01495 765065 i gael cyngor ar glinigau amgen.

20/06/23
Lansiad cenedlaethol gwasanaeth opsiwn 2 y wasg 111