Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

15/12/22
Bydd Apwyntiadau Cleifion Allanol yn Mynd Ymlaen Yn ôl y Cynllun

Rydyn wedi derbyn nifer o alwadau heddiw oddi wrth pobl yn gofyn os mae eu apwyntiadau yn mynd ymlaen. Gallwn eich sicrhau bod apwyntiadau cleifion allanol yn parhau fel yr arfer heddiw. Os gwelwch yn dda, mynychwch eich apwyntiad, oni bai bod yr adran rydych yn mynychu wedi rhoi gwybod i chi'n wahanol.

15/12/22
Gwybodaeth Bwysig i Gleifion

Mae staff ein Canolfan Archebu ar hyn o bryd yn ffonio cleifion i drefnu apwyntiad a byddant yn ffonio o rif sy’n dechrau gyda 0330.

13/12/22
Gwnewch glaf yn hapus gyda chymorth eich Ci Anifeiliaid Anwes!
14/12/22
Mam Leol, Diolch i Staff y GIG gyda Crowdfunded CuddleCot am Wasanaethau Mamolaeth

Mae Mam Gwent, Cally Ahearne, wedi coffau ei mab, a fu farw yn drasig 90 munud ar ôl ei eni, trwy roi CuddCot i Ysbyty Athrofaol y Grange.

14/12/22
Canolfan frechu torfol newydd ar hen safle Debenhams yng Nghasnewydd i agor ddydd Llun 19 Rhagfyr
06/12/22
Mae clinigau brechu Hybu'r Hydref galw i mewn ar gael i bobl dros 65 oed
13/12/22
Clinigau brechu COVID-19 ar gael i bobl dros 50 neu 18 - 49 oed mewn grŵp sydd mewn perygl clinigol

Os ydych chi'n gymwys, gallwch nawr gerdded i mewn i unrhyw un o'n safleoedd brechu a derbyn Atgyfnerthiad Hydref Covid-19 heb apwyntiad yn ystod yr amseroedd dyddiadau canlynol

12/12/22
Adran Achosion Brys Dan Bwysau Eithafol

Ar hyn o bryd rydym yn gweld niferoedd uchel o feirysau’r gaeaf yn lledaenu ledled Gwent ac mae ein gwasanaethau wedi bod dan bwysau difrifol drwy’r penwythnos.

07/12/22
Lansir Ymgyrch #ByddwchYnGaredig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

“Yn gofidio, yn teimlo cywilydd ac yn ofnus” - nid fel hyn fyddai unrhyw un eisiau i staff y GIG deimlo…

07/12/22
Dathlu Diwrnod Hawliau'r Iaith Gymraeg!

Heddiw, rydym yn cefnogi Diwrnod Hawliau’r Iaith Gymraeg, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gan gleifion i ddefnyddio’r Gymraeg gyda ni..

06/12/22
Mae cymhlethdodau i haint Strep A yn parhau i fod yn brin, meddai arbenigwyr iechyd cyhoeddus

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa rhieni bod achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, a bod gan blant risg isel iawn o ddal y clefyd.

01/12/22
Cynlluniau i Ofalu am Went Gydol y Gaeaf – Rydyn ni Gyda'n Gilydd!

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio â'r cyhoedd a sefydliadau partner i gadw Gwent yn iach y gaeaf hwn.

25/11/22
Diweddariad Brechlyn Ffliw: Anogir pobl gymwys i gael eu brechu i amddiffyn eu hunain ac anwyliaid y Gaeaf hwn

Mae tymor y ffliw ar y gweill yn swyddogol ac mae ysbytai yn gweld lefelau ffliw na welwyd ers pandemig COVID-19.

23/11/22
"Gwnawn Llawer Mwy Nawr Na Phryd Dechreuais 41 Mlynedd yn Ôl" Meddai Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Mân Anafiadau

I ddathlu Diwrnod Gweithwyr Cymorth Nyrsio’r RCN heddiw, buom yn siarad â Tina Martin, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd ymroddedig yn yr Unedau Mân Anafiadau yn Ysbyty Nevill Hall (Y Fenni) ac Ysbyty Aneurin Bevan (Glyn Ebwy).

23/11/22
Diwrnod Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Ar gyfer Diwrnod Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, gofynnwyd i'n staff enwebu eu cydweithwyr Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd am eu gwaith rhagorol.

 

Enwebwyd Donna, Alison, Jayne, Ann, Kirsti, Dawn, Charlotte, Sara, Stephen a’r Tîm HCSW o Radioleg, Ysbyty Nevill Hall gan eu timau a dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud…

18/11/22
"Dim ond un o'r merched ydw i" meddai un o ddim ond nifer o fydwragedd gwrywaidd prin yng Nghymru

Dyma Mark Smart, bydwraig Staff ar y ward ysgogi'r esgor yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Yn un o ddim ond sawl bydwraig gwrywaidd yng Nghymru, mae'n falch o ddod i'w waith bob dydd.

17/11/22
"Gofalodd Staff Achub Bywyd Am Ein Merch Fel Un O'u Hunain" Dywed Rhieni Baban Cynamserol

Mae teulu ifanc o Gasnewydd y cafodd ei ferch ei geni’n gynamserol wedi cynnig geiriau o gysur a chyngor i gyd-rieni newyddenedigol ar Ddiwrnod Cynamserol y Byd.

17/11/22
Wobr Dewis y Claf

Mae Gwobr Dewis y Claf yn cynnig cyfle i gleifion a'r cyhoedd leisio barn ac i gydnabod staff GIG Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'w bywydau.

09/11/22
Y Tim Diogelwch Cyfeillgar a'u Canu yn Cadw Ysbyty Athrofaol y Faenor yn Ddiogel

Mae tîm o swyddogion diogelwch lleol yn gweithio'n galed i gadw staff y GIG ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod eu hymweliadau â safleoedd ysbytai. Mae Richard Lane (sef 'y Swyddog Diogelwch sy'n Canu') a Jordan Marsh yn rhedeg y gwasanaeth yn Ysbyty Athrofaol y Faenor ers i'r adeilad agor yn 2020.

10/11/22
Ysbyty Athrofaol y Faenor: Adroddiad Arolygiaeth Iechyd Cymru

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) heddiw, gwnaed amrywiaeth o argymhellion, yr ydym i gyd yn cydnabod ac yn eu derbyn ac mae rhai ohonynt eisoes wedi cael sylw.