Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/06/23
Grŵp Cymorth Canser yr Ysgyfaint

Sefydlwyd Grŵp Cefnogi cleifion a gofalwyr Canser yr Ysgyfaint a Mesothelioma tua 8 mlynedd yn ôl, ac mae’n benodol i gleifion BIPAB a’u teuluoedd ei fynychu.

26/06/23
Rhif Cyswllt CAMHS newydd

Dyma rif cyswllt newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol, a theuluoedd y mae eu plentyn yn cael cymorth gan CAMHS ar hyn o bryd

22/06/23
Menter Grymuso Ein Cyn-filwyr Gwent gyda Realiti Rhithwir

Wrth i’r haul godi ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 2023, mae tîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ger y Fenni yn parhau â menter ar gyfer cyn-filwyr sy’n helpu trwy eu trochi mewn ymwybyddiaeth ofalgar rhith-realiti.

21/06/23
Helpwch ni i enwi Canolfan Iechyd a Lles Dwyrain Casnewydd

Mae arnom angen eich cymorth er mwyn enwi Canolfan Iechyd a Llesiant Dwyrain Casnewydd.

21/06/23
Clinig Galw Heibio SECS Pobl Ifanc Ar Gau Heno yn Ysbyty Aneurin Bevan

Yn anffodus, mae'n rhaid i ni gau clinig galw i mewn atal cenhedlu ac iechyd rhywiol SECS Pobl Ifanc Ysbyty Aneurin Bevan heno (dydd Mercher 21 Mehefin).

 

Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra. Bydd y clinig galw i mewn ar agor yr wythnos nesaf fel arfer. Ffoniwch y llinell frysbennu ar 01495 765065 i gael cyngor ar glinigau amgen.

20/06/23
Lansiad cenedlaethol gwasanaeth opsiwn 2 y wasg 111
19/06/23
Dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda Dysgwyr Coleg Gwent yn Cwblhau Interniaeth yn Ysbyty Gwent

Yr Wythnos Anabledd Dysgu hon, rydym yn dathlu naw o interniaid Coleg Gwent sydd wedi cwblhau eu cwrs yn llwyddiannus gyda thîm Cyfleusterau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUH) yn Ysbyty Nevill Hall.

16/06/23
Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin 2023

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y Rheolwr Gofal Iechyd, Alison Ryland, wedi derbyn MBE am wasanaethau i ofal iechyd carchardai yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin!

15/06/23
Tîm 'Ail-wylltio Ysbyty Ystrad Fawr', yn hau hadau ar gyfer lles gobeithiol a manteision natur
15/06/23
Tîm 'Ail-wylltio Ysbyty Ystrad Fawr', yn hau hadau ar gyfer lles gobeithiol a manteision natur
09/06/23
Tîm Microbioleg yn Dathlu Diwrnod Gwyddoniaeth Biofeddygol!

Bu’r tîm Microbioleg yn dathlu diwrnod Gwyddorau Biofeddygol ddoe (Dydd Iau 8fed o Fehefin) gyda llawer o weithgareddau!

02/06/23
Diweddariad - Gwaith ffordd yn effeithio ar staff A472 Hafodyrynys
02/06/23
Amserlen Wythnos Gofalwyr - 5 – 11 Mehefin
01/06/23
Gwobrau Gwasanaeth Hir 2023 - Ebrill a Mai

Dros fis Ebrill a mis Mai, gwahoddwyd staff i fynychu seremonïau gwobrwyo yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent. 

26/05/23
Clinig Iechyd Rhywiol Newydd yn Agor er Cof am Gyn Aelod Staff Cariadus

Mae’r Tîm Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlu wedi cymryd camau breision dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn paratoi gwasanaethau iechyd rhywiol ar gyfer y dyfodol er budd ein cymunedau, yn enwedig pobl ifanc, gydag ymgyrch ail-ddylunio Cyfathrebu ac Ymgysylltu diweddar, sydd wedi ennill gwobrau.

26/05/23
Dathlu Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol

Yn ddiweddar trefnodd staff ddigwyddiad yn Ysbyty Brenhinol Gwent i ddathlu gwaith Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol (IENs). Mae IENs yn dod â chyfoeth o sgiliau, arbenigedd ac angerdd i rolau o fewn y GIG. Maent yn gwneud cyfraniad anhygoel i’r bwrdd iechyd.

24/05/23
Adroddwyd bod 1 o bob 5 o bobl ifanc yng Ngwent Wedi Ceisio Anweddu
25/04/23
Cynhadledd Ranbarthol ar Ofal Dementia

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch o gael cynnal y Gynhadledd Ranbarthol ar Ofal Dementia sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ddydd Mercher 24 Mai 2023 yng Nghanolfan Christchurch, Casnewydd.

18/05/23
Yr "Wynebau Cyfeillgar na Fedrwch Eu Gweld" Y tu ôl i'r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Newydd 24/7 yng Ngwent

Yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon, rydym am i drigolion lleol wybod pa wasanaethau cymorth sydd ar gael iddynt pan fyddant yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl.

17/05/23
Dal Amser i Ddweud Eich Dweud ym mis Mai ar y Gwasanaethau Ambiwlans Awyr yng Nghymru

Mae dyddiadau pellach wedi eu cyhoeddi fel rhan o'r broses ymgysylltu cyhoeddus ffurfiol am EMRTS Cymru sy'n gweithio mewn partneriaeth ag Elusen Ambiwlans Awyr Cymru i ddarparu'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru.