Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 5 Mai 2023

Ddydd Gwener 5 Mai bydd bydwragedd ledled y byd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 2023.

Mae’r adeg hon o ddathlu yn anrhydeddu ymdrechion bydwragedd a’u cysylltiadau i weithredu tystiolaeth hollbwysig fel Bydwreigiaeth Cyflwr y Byd (SoWMy) 2021 tuag at newid ystyrlon i’n proffesiwn a’r menywod a’r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt.

Gobeithiwn y bydd bydwragedd, gweithwyr cymorth mamolaeth a bydwragedd dan hyfforddiant ledled y byd yn dathlu’n unsain.

Yr hyn rydym yn ei gynllunio yng Ngwasanaethau Mamolaeth ABUHB i ddathlu’r digwyddiad hwn:

Bydd yr ysbyty yn cael ei oleuo mewn pinc a glas

Byddwn hefyd yn cynnal ‘Bake Off’, gyda’r gacen orau yn derbyn gwobr gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd.

Rydym wedi gofyn i fenywod a phobl feichiog enwebu bydwraig sydd wedi eu cefnogi ar hyd eu taith beichiogrwydd. Rhoddir tystysgrifau i'r rhai a enwebir.

Mae hetiau wedi'u gwau a'u rhoi gyda'r logo RCM, a bydd y rhain yn cael eu rhoi i fabanod sy'n cael eu geni ar y diwrnod.

Bydd montage fideo o staff a babanod yn cael ei bostio yn ystod y dydd - Dilynwch ni yn fyw ar ein tudalen Facebook BIPAB yma Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Facebook