Neidio i'r prif gynnwy

Asesiad Anghenion Fferyllol

Ar y 1af o Hydref 2021, roedd gan y bwrdd iechyd cyfrifoldeb am cyhoeddi a diweddaru datganiad o’r anghenion fferyllol o fewn ardal y Bwrdd Iechyd. Mae’r datganiad o angen yma yn cael ei cyfeirio ati fel y Asesiad Anghenion Fferyllol.
 

Bydd yr Asesiad Anghenion Fferyllol yn cael ei ddefnyddio is penderfynu os i gymeradwyo ceisiadau am fferyllfeydd newydd mewn ardal ag i adnabod anghenion iechyd lleol gall gael ei delio gyda gan gwasnaethau fferyllfa.
 

Mae’r Asesiad Anghenion Fferyllol yn cynnwys gwybodaeth ar:

  • Fferyllfeydd Cymunedol mewn ardal lleol a’r gwasanathau meant yn darparu
  • Gwasanaethau fferyllol arall, fel meddyg teul sydd yn dosbarthu
  • Mapiau addas sy’n cyfeirio at darparwyr o gwasanaethau fferyllol yn yr ardal
  • Gwasanaethau mewn Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth
  • Bylchau bosib yn darparu gwasnaeth a anghenion tebygol yn y dyfodol

 

Gweler y ddogfennaeth ganlynol sy'n ymwneud ag Asesiad Anghenion Fferyllol cyntaf y Bwrdd Iechyd: