Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd Cyhoeddus 2022

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyhoeddus ac felly mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fynychu cyfarfod, cysylltwch â ni ar abhb.enquiries@wales.nhs.uk
 
Dyddiad y Cyfarfod: Amser Bras: Lleoliad: Agenda a Phapurau:
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 26ain Ionawr 2022
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion. NODWCH: Fydd y cyfarfod yn cael ei recordio ar Teams a'r linc i gyhoeddi wedi'r cyfarfod.

Agenda a Phapurau

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus ar y ddolen hon.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 23ain Mawrth 2022
9:30 - 14:00

Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

NODWCH: Fydd y cyfarfod yn cael ei recordio ar Teams a'r linc i gyhoeddi wedi'r cyfarfod.

Agenda a Phapurau

Atodiadau Technegol

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus ar y ddolen hon.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 25ain Mai 2022
9:30 - 14:00

Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

NODWCH: Fydd y cyfarfod yn cael ei recordio ar Teams a'r linc i gyhoeddi wedi'r cyfarfod.

Agenda a Phapurau

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus ar y ddolen hon.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Cymeradwyo Cyfrifon Terfynol 
Dydd Mawrth 14eg Mehefin 2022
10:00 - 11:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Dogfennau Ategol

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y cyfarfod ar y ddolen hon.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 27ain Gorffennaf 2022
9:30 - 13:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Dogfennau Ategol

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y cyfarfod ar y ddolen hon.

Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol
Dydd Mercher 27ain Gorffennaf 2022
14:00-15:30 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda

Gellir wylio'r cyfarfod yn nôl ar ein sianel Youtube.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 28eg Medi 2022
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Gellir wylio recordiad ffrwd fyw y Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus ar y ddolen hon.

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 30 Tachwedd 2022
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion