Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd Cyhoeddus 2020

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyhoeddus ac felly mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod.

 
Dadlwythwch gopi o Hysbysiad Gyhoeddus y Fwrdd Iechyd ar gyfer y cyfarfod ar Ddydd Mercher 22 Ionawr 2020, 9.30 am, yn yr Ystafell Gyfarfod, Pencadlys y Bwrdd Iechyd, Ysbyty St Cadog.
 
Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fynychu cyfarfod, cysylltwch â ni ar abhb.enquiries@wales.nhs.uk.
 
Dyddiad y Cyfarfod: Amser Bras: Lleoliad: Agenda a Phapurau:
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 22ain Ionawr 2020
9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus

Dydd Mercher 25ain Mawrth 2020

*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19.

9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Munudau

Adroddiad Trosolwg

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 20fed Mai 2020
 
*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19.
9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Munudau

Adroddiad Trosolwg

Cyfarfod Cyhoeddus - Cyfrifon Blynyddol
Dydd Iau 28ain Mai 2020 (Dros Dro)

 

*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. 

10:30 - 11:30
Ystafell Gynadledda 3
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Hysbysiad Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Cyfrifon Terfynol i 2019/2020

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus Ychwanegol

Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020

*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. 

13:00-15:00 Ystafell Cyfarfod y Gweithredwyr,
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion
Agenda Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd Ychwanegol
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 15fed Gorffennaf 2020
 
*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Caiff y cyfarfod ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14: 009: 30 - 14:00 9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Hysbysiad Cyfarfod y Bwrdd

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus

Dydd Mercher 23 Medi 2020

*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Caiff y cyfarfod ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.

9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Hysbysiad Cyfarfod y Bwrdd

Agenda

Papurau Atodol

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus

Dydd Mercher 16 Rhagfyr 2020

*Noder y gofynnir i aelodau o'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Caiff y cyfarfod ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.

9:30 - 14:00
Ystafell Gynadledda 2
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion
Agenda a Phapurau