Neidio i'r prif gynnwy

Argyfwng Iechyd Meddwl

Mae argyfwng iechyd meddwl yn aml yn golygu nad ydych chi bellach yn teimlo y gallwch chi ymdopi neu reoli eich sefyllfa.

Efallai y byddwch chi'n teimlo trallod neu bryder emosiynol mawr, yn methu ymdopi â bywyd neu waith o ddydd i ddydd, meddwl am hunanladdiad neu hunan-niweidio, neu brofi rhithwelediadau a chlywed lleisiau.

Gall argyfwng hefyd fod yn ganlyniad i gyflwr meddygol sylfaenol, fel dryswch neu rithdybiaethau a achosir gan haint, gorddos, cyffuriau anghyfreithlon neu feddwdod ag alcohol. Gall dryswch hefyd fod yn gysylltiedig â dementia.

P'un a ydych chi'n profi dirywiad sydyn mewn problem iechyd meddwl sy'n bodoli eisoes neu'n profi problemau am y tro cyntaf, bydd angen asesiad arbenigol ar unwaith i nodi'r ffordd orau o weithredu a'ch atal rhag gwaethygu.