Monitro'r Deddf Iechyd Meddwl

Mae Pwyllgor Monitro'r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ymgorffori cyfrifoldebau statudol y Bwrdd Iechyd o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 ac yn craffu ac yn monitro cydymffurfiad y sefydliad â'r Ddeddf. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.