Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion

Mae'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion yn gyfrifol am ddarparu cyngor amserol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r Bwrdd i'w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chyflawni ei gyfrifoldebau o ran ansawdd a diogelwch gofal a gwasanaethau iechyd a ddarperir ac a sicrheir gan y Bwrdd Iechyd. Mae ganddo hefyd y rôl o roi sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer diogelu pobl agored i niwed, plant a phobl ifanc, a gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd ac iechyd a diogelwch staff, a dinasyddion ar safle'r Bwrdd, i fodloni'r gofynion a'r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor hefyd yn parhau i adolygu risgiau'r Bwrdd Iechyd fel y maent yn ymwneud â diogelwch cleifion ac ansawdd y gofal. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.