Pwyllgor Archwilio

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am adolygu'r system lywodraethu a sicrwydd a sefydlwyd o fewn y Bwrdd Iechyd a'r trefniadau ar gyfer rheolaeth fewnol, gan gynnwys rheolaeth risg, ar gyfer y sefydliad ac, yn benodol, mae'n cynghori ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a lofnodwyd gan y Prif Weithredwr.
 
Mae'r Pwyllgor hefyd yn parhau i adolygu dull risg y sefydliad ac yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd o waith y Bwrdd, ei waith ei hun, gwaith Pwyllgorau eraill a hefyd weithgaredd arall yn y sefydliad er mwyn cynghori'r Bwrdd ynghylch ei gasgliadau mewn perthynas i effeithiolrwydd y system lywodraethu a rheoli. Gweler drafft y Cylch Gorchwyl.